Сховати фільтри
Фільтри 0
Сортувати :
Фільтри 0
Умови та положення
Умови та положення
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Публічна оферта про укладення договору купівлі продажу товарів

Версія: 20 квітня 2020

 1. Терміни та визначення

Публічна оферта - викладена нижче пропозиція, адресована Продавцем невизначеному колу осіб, про укладення електронного договору купівлі – продажу товару на умовах, визначених такою пропозицією, яка містить істотні умови договору купівлі-продажу та, яка у відповідності до статті 633 та 641 Цивільного кодексу України є публічною офертою (далі - Оферта).

www.decathlon.ua - (Сайт).

Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством України, місцезнаходження якої: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери 15-Г, код ЄДРПОУ 42166998, індивідуальний податковий номер 421669926562, адреса електронної пошти info@decathlon.ua, адреса Інтернет-магазину https://www.decathlon.ua. Господарська діяльність Продавця не підлягає ліцензуванню. Ви підтверджуєте, що досягли повноліття або отримали дозвіл від батьків, а також маєте правоздатність укласти договір і згодом розмістити на Сайті замовлення на продукцію.

Електронний договір – вживається в цій Оферті в розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

Сайт – web сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.decathlon.ua/ включаючи всі його веб-сторінки, управління яким здійснює Продавець та на якому Продавцем представлений Товар, реалізація якого здійснюється шляхом вчинення на Сайті електронних правочинів.

Товар - речі, які є об’єктами купівлі-продажу, зображення та опис, яких розміщено на Сайті.

Покупець - фізична особа, яка згідно з нормами чинного законодавства України, має повну дієздатність та здійснює на Сайті Продавця, на умовах та в порядку передбачених цією Офертою, замовлення, придбання Товарів для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника (далі по тексту - Замовник або Ви).

Замовлення - оформлений, у порядку передбаченому цією Офертою, запит Покупця на здійснення придбання обраних ним на Сайті Продавця Товарів.

Акцепт - оформлення Покупцем на Сайті Продавця Замовлення, шляхом натискання на кнопку “ЗАВЕРШИТИ ОФОРМЛЕННЯ” є підтвердженням повного та безумовного прийняття Покупцем умов цієї Оферти та укладення з Продавцем електронного договору купівлі-продажу Товару (далі - Договір) на визначених у цій Оферті умовах. Період прийняття Оферти – протягом всього періоду наявності відповідного Товару на Сайті Продавця.

Сторони – Продавець, Покупець.

 1. Загальні положення

1.1. Сторони погодились, що їх правовідносини регулюються умовами цієї Оферти, опублікованої на Сайті, які, окрім положень зазначених в цій Оферті, включають Загальні правила користування, які розміщені за посиланням https://www.decathlon.ua/uk/c/211-conditions, Політику конфіденційності і політику щодо файлів “cookies”, яка розміщена за посиланням https://www.decathlon.ua/uk/c/211-conditions.

1.2. Сторони погодились, що їх правовідносини будуть регулюватись умовами Оферти, опублікованої на Сайті, в день оформлення Покупцем Замовлення на Сайті, тобто, в день Акцепту Покупцем умов цієї Оферти. Ця Оферта вважається такою, що набрала чинності з дня її опублікування на Сайті та вважається доведеною до відома Покупця з моменту її публікації на Сайті.

 1. Предмет Оферти

2.1. Відповідно до умов цієї Оферти, Продавець бере на себе зобов’язання, на підставі отриманого від Покупця Замовлення, здійснити продаж Товару Покупцю у порядку та на умовах, передбачених цією Офертою, а Покупець бере на себе зобов’язання прийняти Товар та здійснити оплату його вартості.

 1. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Перед здійсненням оформлення Замовлення Ви маєте зареєструватись на Сайті, на умовах та в порядку, визначених Загальними правилами користування.

3.2. Для здійснення реєстрації на Сайті, Ви маєте зазначити в реєстраційній формі дані, які вимагаються для проведення Вашої ідентифікації. Продавець не несе відповідальності за неотримання Замовлення чи Ваших даних, у випадку, якщо, Вами допущено умисну або іншу помилку в ідентифікаційних даних, які Ви надали Продавцю, при заповненні реєстраційної форми. Подальша ідентифікація на Сайті здійснюється, шляхом введення Вашої електронної адреси та пароля, створеного Вами при здійсненні реєстрації на Сайті. Ви підтверджуєте розуміння того, що пароль для проведення Вашої ідентифікації на Сайті не може передаватись третім особам.

3.3. Реєструючись на Сайті, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку Ваших персональних даних, Ви надаєте згоду на використання та обробку Ваших персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", відповідно до сформульованої в Політиці конфіденційності і політиці щодо файлів “cookies”, яка розміщена за посиланням https://www.decathlon.ua/uk/c/211-conditions, мети їх обробки.

3.4. Замовлення Товарів може здійснюватись шляхом натискання на одиницю Товару, яку Ви маєте намір придбати з подальшим вибором способу доставки Товару, способу здійснення оплати Товару, з переліку варіантів, які будуть з’являтись під час здійснення оформлення Замовлення. Ви матимете можливість перевірити та внести виправлення в Ваше Замовлення до моменту направлення Замовлення Продавцю, тобто, до моменту натискання на сторінці Замовлення, кнопки “ЗАВЕРШИТИ ОФОРМЛЕННЯ”. У Замовленні мають бути заповнені, всі поля, які позначені, як обов’язкові до заповнення.

3.5. Після направлення Вами Замовлення Продавцю, шляхом натискання в формі Замовлення на кнопку “ЗАВЕРШИТИ ОФОРМЛЕННЯ”, Ви отримаєте на вказану Вами адресу електронної пошти повідомлення, з підтвердженням, що Продавець отримав Ваше Замовлення з номером Вашого Замовлення (далі – Підтвердження).

3.6. Договір буде вважатись укладеним з моменту одержання Продавцем належним чином оформленого Замовлення від Покупця.

3.7. У разі неможливості виконання Продавцем Замовлення, через відсутність замовленого Вами Товару на складі Продавця або з інших підстав, Продавець, в строки передбачені чинним законодавством України, повідомить Вас про це, шляхом направлення Вам листа на адресу, електронної пошти, зазначеної Вами при оформленні Замовлення на Сайті або в телефонному режимі, за номером телефону, вказаним Вами в Замовленні.

3.8. Продавець має право замінити Товар, в разі його відсутності, іншим Товаром, якщо:

1) інший Товар відповідає меті використання замовленого Товару;

2) Товар має таку ж або кращу якість;

3) ціна Товару не перевищує ціни замовленого Товару.

3.9. У випадку, якщо Ви направите Замовлення на кілька різних одиниць Товару та одна із них буде відсутня на складі Продавця, Ви будете про це повідомлені, в строки передбаченні чинним законодавством України, шляхом направлення Вам листа на адресу електронної пошти, вказаної Вами при здійсненні оформлення Замовлення або в телефонному режимі, за номером телефону, вказаним Вами в Замовленні.

3.10. Після здійснення Покупцем оплати за Товар, зміни в Замовлення, зокрема, в частині виключення/включення Товару до/з Замовлення, зміни кількості одиниць Товару та ін., вноситись не можуть.

3.11. Покупець може скасувати своє Замовлення,- шляхом направлення повідомлення на наступну адресу електронної пошти Продавця info@decathlon.ua.

 1. Доставка товару

4.1. Доставка Вашого Замовлення буде здійснена в строки, визначені в Підтвердженні, або у випадку, якщо строки доставки не визначені в Підтвердженні – то в прийнятний строк, але не пізніше 30 днів від дати отримання від Вас Замовлення, якщо інше не буде погоджено Сторонами.

4.2. Доставка Товару здійснюється компаніями перевізниками, Товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» (далі – Перевізник 1) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПОСТ УА» (далі – Перевізник 2) далі разом - Перевізники, згідно з правилами встановленими Перевізниками, ознайомитись з якими Ви можете на веб-сайтах Перевізників за наступними посиланнями https://novaposhta.ua, http://post.ua/ua/. Здійснюючи Акцепт цієї Оферти, Покупець погоджується з умовами Правил перевезення вантажів Перевізників.

4.3. Доставка Товару згідно Вашого Замовлення, може бути здійснена в один з наступних способів:

4.3.1. Самовивіз з приміщення магазинів Продавця за адресами (далі - Магазин):

4.3.1.1. 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

4.3.1.2. 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6.

4.3.1.3. На період дії карантину та відповідних обмежень, встановлених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 11 березня 2020 року № 211 (із змінами та доповненнями) (далі – Постанова), сервіс самовивозу Товару доступний за Вашим вибором за адресою: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6 та 04073 м. Київ, проспект Степана Бандери, 15-Г, виключно Покупцям, які мають можливість забрати Товар на автомобілі у порядку та на умовах, передбачених нижче:

- Придбання Товару здійснюється на Сайті через електронну платіжну систему Portmone.com;

- Сервіс самовивозу Товару доступний щодня з 9:00 - 18:00;

- Під’їхавши на автомобілі на адресу: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6, зателефонуйте на гарячу лінію Інтернет-магазину за номером: 0 800 21 83 83 (дзвінки безкоштовні) та повідомте працівнику Продавця номер свого Замовлення; а у випадку самовивозу Товару за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15-Г зателефонуйте на гарячу лінію Інтернет-магазину за номером: 0 800 21 82 82 (дзвінки безкоштовні) та повідомте працівнику Продавця номер свого Замовлення

- Працівник Продавця винесе, придбаний Вами Товар до Вашого автомобіля для безконтактної передачі Вам Товару. Для отримання Товару Ви, не покидаючи свого автомобіля, маєте показати Працівнику Продавця документ, що підтверджує особу Покупця;

- Після того як працівник Продавця встановить Вашу особу та впевниться, що дані особи, яка замовила та придбала Товар відповідають даним особи, яка фактично отримує Товар, Працівник Продавця передає Вам Товар, за вибором Покупця, шляхом:

❖ залишення Товару біля автомобіля; або

❖ розміщення Товару в багажному відділенні Вашого автомобіля.

Повернення Товару, придбаного з використанням сервісу самовивозу під час дії карантинних заходів, передбачених Постановою, здійснюється через відділення ТОВ “Нова Пошта”, відповідно до умов Розділу 8 цієї Оферти.

4.3.2. Самовивіз з відділень Перевізника 1. Перелік відділень Перевізника 1, в яких можна буде забрати Товар, буде доступним при виборі Вами способу доставки Товару під час оформлення Замовлення на Сайті;

4.3.3. Адресна доставка в межах України. Можливість адресної доставки відповідним Перевізником, буде визначатись при виборі Вами способу доставки Товару під час оформлення Замовлення на Сайті.

4.4. Якщо Ви оберете такий вид доставки, як відділення Перевізника 1, Товар згідно Вашого Замовлення, буде доставлено до відділення Перевізника 1, яке Ви оберете, і буде доступним для видачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати, надходження відправлення з Товаром до відділення Перевізника 1. Для отримання Замовлення в відділенні Перевізника 1, Ви маєте надати представнику Перевізника 1, інформацію та документ, який засвідчує Вашу особу, згідно правил такого Перевізника 1.

4.5. Покупець має отримати Товар згідно відповідного Замовлення в Магазині протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Підтвердження Замовлення.

4.6. У випадку, якщо Покупець не отримає Товар в відділенні Перевізника 1 або в Магазині, протягом строку, зазначеного в пунктах 4.4., 4.5. цієї Оферти - буде вважатись, що Покупець відмовився від Замовлення та відповідно Продавець має право анулювати таке Замовлення, якщо інше не буде погоджено Сторонами.

4.7. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару за відповідним Замовленням. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару Покупцю, за умови здійснення Покупцем повного розрахунку за отриманий Товар.

 1. Ціна та порядок оплати

5.1. Ціни на Товар вказуються на Сайті. Всі ціни на Товар вказані на Сайті у гривнях та включають податок на додану вартість.

5.2. Продавець може в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар, при цьому, ціни на Товар, оплату вартості якого Покупець фактично здійснив в повному обсязі, не можуть бути змінені.

5.3. Оплата вартості доставки Товару сплачується Покупцем самостійно згідно тарифів відповідного Перевізника, розмір якої буде визначатись при оформленні Вами Замовлення на Сайті, після вибору способу доставки. Вартість доставки буде включатись до ціни замовленого Вами Товару, у випадку, якщо вартість Товару за відповідним Замовленням перевищуватиме суму, встановлену Продавцем на дату здійснення Вами оформлення Замовлення та яка буде відображатися при здійсненні Вами оформлення такого Замовлення.

5.4. Вартість упаковки та вартість інших необов'язкових послуг, додатково вибраних Вами, буде автоматично додана (за вказаною в Замовленні вартістю) до загальної ціни Товару після вибору Вами такої послуги, під час оформленні Замовлення.

5.5. Ціни на доставку можуть змінюватися в будь-який час, але такі зміни не матимуть впливу на Замовлення, за яким Продавець вже відправив Вам Підтвердження.

5.6. На Сайті може зазначатись інформація про ціни на Товари та послуги в Магазині. Такі ціни будуть зазначатись лише з інформаційною метою та можуть відрізнятись від цін на Товари, які продаються на Сайті. Приймаючи цю Оферту, Ви підтверджуєте, своє розуміння того, що пропозиція Товарів та послуг та відповідно ціни на них, які пропонуються в Магазині не застосовуються до Товарів, які продаються через Сайт.

5.7. При здійсненні придбання Товару на Сайті, вартість телекомунікаційних послуг, не відрізняється від граничного тарифу, встановленого відповідним оператором телекомунікаційних послуг.

 1. Способи оплати

6.1. Оплата Товару здійснюється в національній валюті України - гривні, в один з наступних способів: - готівкою: в Магазині, в відділеннях Перевізника 1, під час доставки Перевізником 1 Товару за адресою; - шляхом застосування електронних платіжних засобів (платіжною карткою) в Магазині, у відділенні Перевізника 1 або під час доставки Перевізником 1 Товару за адресою; - через електронну платіжну систему Portmone.com.

6.2. У випадку, якщо під час здійснення оформлення Замовлення для доставки Товару, Вами буде обрано Перевізника 2 – оплата за Товар має бути здійснена в порядку попередньої оплати через електронну платіжну систему Portmone.com, якщо Вами не буде здійснено оплату в порядку попереньої оплати, буде вважатись, що Оферта Вами не прийнята.

6.3. Здійснення оплати відповідно до умов, зазначених у Оферті, без виконання інших умов та/або без надання усіх відомостей, не вважається прийняттям пропозиції укласти електронний договір (акцептом), а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню Покупцю, який її здійснив.

6.4. У випадку, здійснення оплати платіжними картками, повна вартість відповідного Замовлення може бути зарезервована на Вашій кредитній чи дебітовій картці, як тільки Продавець відбере на складі першу одиницю Товару, відповідно до Вашого Замовлення. У випадку, якщо буде встановлено відсутність однієї одиниці з асортименту замовленого Вами Товару, Продавець має право виключити відсутній Товар з Замовлення або скасувати все Замовлення про що Продавець повідомить Вас, шляхом направлення повідомлення на вказану Вами в Замовленні адресу електронної пошти або зателефонувавши на вказаний Вами в Замовленні номер телефону. Сплачені Вами кошти за Товар, який відсутній на складі Продавця або відповідно за все Замовлення будуть повернуті Вам Продавцем в строки встановлені чинним законодавством України.

6.5. Звертаємо Вашу увагу, що в процесі здійснення платіжної операції Продавець може робити запит емітенту Вашої платіжної картки, здійснити резервування суми вартості відповідного Замовлення, перш ніж буде відібрано першу одиницю Товару. Це означає, що навіть, якщо Ви здійснюєте замовлення однієї одиниці Товару, вартість такого Товару може бути списана з Вашої картки, але як тільки Продавець повідомить емітента картки, що Замовлення було скасовано, кошти будуть повернуті Вам.

6.6. Ви повинні знати, що платіжні операції в режимі онлайн підлягають перевірці емітентом вашої платіжної картки, і Продавець не несе відповідальності, якщо емітент Вашої платіжної картки відмовляється авторизувати Ваш платіж з будь-якої причини. Звертаємо Вашу увагу, що емітент Вашої платіжної картки може стягувати з Вас плату за обробку та онлайн-обробку, Продавець не несе відповідальність за такі дії емітента картки.

6.7. Продавець гарантує безпеку оплати кредитною карткою, використовуючи третю компанію для обробки платежів. Ваші банківські дані передаються цієї сторонньою компанією з використанням системи шифрування Secure Socket Layer (SSL). Тому вони ніколи не переходять в комп'ютерну систему Сайту і не будуть відомі Сайту або працівникам Продавця.

 1. Права та обов’язки Сторін

7.1. Продавець зобов’язується:

7.1.1. Передати Покупцю Товар на умовах та в порядку, передбачених цією Офертою.

7.2. Права Продавця:

7.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Оферти, в тому числі та не виключно, змінювати ціни на Товар, способи та строки здійснення оплати та доставки Товару, шляхом публікації на Сайті Оферти в новій редакції. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.3. Покупець зобов’язується:

7.3.1. До здійснення Акцепту цієї Оферти, ознайомитись з умовами Оферти та з усіма положеннями та правилами, посилання на умови яких, включені до цієї Оферти.

7.3.2. При оформленні Замовлення надавати точні та правдиві дані.

7.4. Права Покупця.

7.4.1. Обирати на Сайті Продавця Товар, оформляти Замовлення на Товар, та здійснювати направлення такого Замовлення Продавцю у порядку та на умовах передбачених умовами цієї Оферти. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

 1. Умови повернення Товару

8.1. Покупець має право розірвати Договір купівлі-продажу, укладений на підставі цієї Оферти, та повернути Продавцю непродовольчий Товар належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

8.2. Покупець має право розірвати Договір купівлі - продажу та повернути Продавцю Товар належної якості протягом чотирнадцяти днів, з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину чи прийняття Товару, якщо триваліший строк не буде оголошений Продавцем.

8.3. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим товаром.

8.4. Перелік Товарів, що не підлягають поверненню, з підстав зазначених в пункті 8.1. цієї Оферти, затверджується Кабінетом Міністрів України, зокрема, на дату опублікування цієї Оферти, у Додатку №3 Постанови Кабінету міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"».

8.5. Для оформлення повернення / обміну Товару Вам необхідно: - заповнити і прикласти до відправлення Товару Бланк заяви на повернення. Бланк заяви на повернення додається Продавцем при відправленні Товару Покупцю згідно відповідного Замовлення, або його можна завантажити з Сайту Продавця; - надати Продавцю розрахунковий документ, виданий ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» на підтвердження оплати такого Товару або видаткову накладну видану ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» на такий Товар.

8.6. Щоб повернути Товар, Ви повинні надійно запакувати Товар (переконавшись, що Ви вказали в відправленні ваше ім'я та адресу, прикласти належним чином заповнений Бланк заяви на повернення та направити таке відправлення Продавцю кур'єром або рекомендованим поштовим відправленням, або за допомогою іншого цінного поштового відправлення на наступну адресу Продавця: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6, з зазначенням отримувача ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА». Продавець радить Вам оформити необхідну поштову/транспортну страховку, яка покриватиме вартість вмісту відправлення. Будь ласка, збережіть Ваші докази відправки та дані для відстеження відправлення, поки Ваше відправлення не буде отримано Продавцем. Ви несете відповідальність за ризики пов’язані з поверненням Товару Продавцю та здійснюєте оплату доставки Товару Продавцю.

8.7. Продавець повинен повернути Покупцю сплачені гроші без затримки у строки, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України “Про захист прав споживачів”, Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом №103 Міністерства економіки України від 19.04.2007 р.

 1. Гарантії

9.1. Гарантійний строк на Товар встановлюється виробником, та зазначається в паспорті на Товар або в іншій супровідній та експлуатаційній документації на Товар.

9.2. На сезонні Товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

9.3. У випадку, якщо Покупець, протягом встановленого на відповідний Товар гарантійного строку, виявить недоліки у придбаному Товарі, Покупець має право у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством України, пред’явити Продавцеві вимоги, право на пред’явлення яких передбачено чинним законодавством України та зокрема, Законом України “Про захист прав споживачів”.

9.4. Прийняття вимог, претензій Покупця згідно пункту 9.3. цієї Оферти та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, щодо придбаного ним у Продавця Товару, здійснюється Продавцем. Також, Продавець здійснює ремонт, технічне обслуговування Товару та інші послуги пов’язані з обслуговуванням та ремонтом Товару за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 - Г.

 1. Інформація про Товар

10.1. Не дивлячись на те, що Продавець доклав розумних зусиль для максимально точного зображення Товарів за допомогою фотографій і інших зображень, представлених на Сайті, деталізація (наприклад, колір, малюнок і текстура і т.д.), які Ви бачите на екрані, буде залежати від технічних характеристик монітора Вашого комп’ютера або дисплею мобільного телефону, і вони можуть не зовсім точно відображати фактичну деталізацію Товару при його отриманні.

10.2. Будь-яка інформація на Сайті щодо розмірів Товару вказана тільки з довідковою метою. Якщо у Вас є будь-які сумніви щодо розміру будь-якого необхідного вам Товару, рекомендується зв'язатися з Продавцем до моменту направлення Замовлення.

 1. Відповідальність Сторін

11.1. У випадку порушення, невиконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цією Офертою, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

11.2. Продавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне чи неналежне виконання Замовлення у випадку, якщо Ви надасте недостовірні чи помилкові дані під час оформлення Замовлення на Сайті Продавця.

11.3. Будь-який пункт цих умов не обмежує і не виключає відповідальність Продавця перед Вами:

- внаслідок смерті або тілесних ушкоджень, викликаних дією чи бездіяльністю Продавця;

- внаслідок навмисного введення в оману Покупця;

- за будь-яку іншу відповідальність, яка не може бути обмежена або виключена відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за упущену вигоду Покупця та/або третіх осіб. Будь-яка відповідальність, яку Продавець несе за збитки, понесені Вами в зв'язку з будь-яким Замовленням, не повинна перевищувати ціну вартості придбаного Товару за таким Замовленням.

11.5. Продавець не буде нести відповідальність за невиконання або затримку виконання будь-якого з своїх зобов'язань за цією Офертою, у випадку, якщо такі невиконання, затримки викликані обставинами непереборної сили, які не залежать від волі Сторін.

 1. Строк дії договору

12.1. Договір є укладеним та набирає чинності згідно пункту 3.6. цього Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

12.2. Договір може бути припинений достроково у випадках:

12.2.1. передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України;

12.2.2. за взаємною згодою Сторін.

 1. Інші умови

13.1. Ви не можете передавати або переуступати будь-які або всі свої права чи обов'язки за будь-яким Замовленням третім особам. Всі повідомлення, які ви надсилаєте Продавцю, повинні направлятися в письмовій формі на поштову адресу Продавця, зазначену в цій Оферті та/або на адресу електронної пошти Продавця, вказану в цій Оферті. Продавець може відправити Вам повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної Вами при оформленні відповідного Замовлення або звичайним листом на поштову адресу, у випадку, якщо така була вказана Вами при оформленні Замовлення.

13.2. Оформляючи на Сайті Продавця Замовлення, шляхом натискання на кнопку “ЗАВЕРШИТИ ОФОРМЛЕННЯ” Ви підтверджуєте, що ознайомились з Політикою конфіденційності і політикою щодо файлів “cookies”, яка розміщена за посиланням https://www.decathlon.ua/uk/c/211-conditions та надаєте свою згоду та дозвіл на збір, обробку, використання та передачу своїх персональних даних на умовах, та з метою, визначених у зазначеній Політиці.

13.3. Ця Оферта і будь-який документ, чітко передбачений цією Офертою, становлять весь обсяг домовленостей між Вами і Продавцем щодо предмету цієї Публічної оферти. Умови цієї Оферти не можуть бути змінені без письмового погодження Продавця. Якщо Продавець не реалізує будь-яке з його прав, це не призводить до відмови Продавця від такого права. Якщо будь-яке положення цієї Оферти буде визнано недійсним, решта положень залишаються чинними.

13.4. До умов цієї Оферти застосовуються положення чинного законодавства України.

13.5. У випадку виникнення між Продавцем та Покупцем спорів, такі спори вирішуються шляхом переговорів, у випадку, якщо спір не вдається вирішити шляхом переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку, у відповідності до чинного законодавства України.

13.6. У випадку виникнення будь-яких питань про післяпродажне обслуговування Товару або у вас є будь-які запитання по гарантії на Товар, побажання, пропозиції, Ви можете подати їх Продавцю в письмовій формі, шляхом його направлення на наступну адресу електронної пошти Продавця info@decathlon.ua та/або за телефоном 0800 21 82 82 з 09:00 до 22:00. Ви також можете зв'язатися з нами за наступною адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 - Г.

 1. Реквізити

Продавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЕКАТЛОН УКРАЇНА”

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

ІПН: 421669926562

Код ЄДРПОУ: 42166998

Тел.: 0 800 21 82 82

Адреса електронної пошти: info@decathlon.ua.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності і політика щодо файлів«cookie»

Сайт: www.decathlon.ua

Версія: 14 лютого 2020

ВСТУП

Це політика конфіденційності і політика щодо файлів «cookie» (далі – Політика конфіденційності) для сайту www.decthlon.ua (далі - Сайт або decathlon.ua).

Сайтом керує Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», що зареєстроване та діє згідно чинного законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 42166998, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15–Г, Індивідуальний податковий номер 421669926562 (далі – Товариство, Ми, Нам).

Ми знаємо, як важливо для Користувачів (відвідувачів) Сайту (далі – Користувач(і), Ви) дбайливе поводження з Вашими персональними даними. Оскільки для Товариства захист даних відноситься до числа найбільш пріоритетних завдань, отримання, обробка та використання такого роду інформації проводиться нами в суворій відповідності з Законом України "Про захист персональних даних".

По тексту цієї Політики конфіденційності до інформації, даних, які Ви надаєте Товариству в тому числі відносяться Ваші персональні дані в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Дані, Персональні дані, Ваші дані).

Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх сервісів, процедур, пропозицій, які пропонуються та/або розміщенні на Сайті та де згадується або які містять посилання на Політику конфіденційності.

Володільцем персональних даних є Товариство.

Використовуючи Сайт, Ви надаєте свою згоду на обробку Товариством Ваших персональних даних, відповідно до положень цієї Політики конфіденційності.

Ми залишаємо за собою право час від часу вносити зміни в Політику конфіденційності, публікуючи її в новій редакції на Сайті.

I - ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Яку інформацію ми можемо отримувати від Вас?

Ми можемо збирати і обробляти наступну інформацію, персональні дані про Вас:

- інформація (Ваше прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, адреса доставки, адреса відправки товару, дата народження, номер телефону, стать), яку Ви надаєте, заповнюючи форми на Сайті, в тому числі, коли Ви входите, як Користувач Сайту, підписуєтесь на будь-яку послугу, завантажуєте або відправляєте будь-які матеріали (наприклад, фотографіїі, відео) через Сайт, запитуєте будь-яку інформацію або берете участь в будь-яких конкурсах чи рекламних акціях, які можуть проводитись Товариством.

- Ваші відгуки і фотографії про товари, які Ми реалізуємо, а також відгуки про наші магазини, які Ви залишаєте на Сайті;

- у зв'язку з можливістю входу в обліковий запис, Ваші дані для входу в систему;

- повідомлення, які Ви відправляєте нам, наприклад, для повідомлення про проблеми, які у Вас виникли при роботі з Сайтом або коментарів, що стосуються Сайту або його змісту для відправки інших запитів;

-інформацію з опитувань, яку Ми можемо в будь-який час розміщувати на Сайті з метою дослідження, якщо Ви вирішите відповісти на них або брати участь в них;

Коли Ви відвідуєте Сайт, Ми можемо автоматично збирати додаткову інформацію про Вас, таку, як тип інтернет-браузера, який Ви використовуєте, будь-який веб-сайт, з якого Ви зайшли на наш Сайт, і ваша IP-адреса (унікальна адреса, яка ідентифікує Ваш комп'ютер в мережі Інтернет), яка автоматично розпізнається нашим веб-сервером. Ви не можете бути ідентифіковані за цією інформацією, і вона використовується тільки для того, щоб допомогти нам у наданні ефективного сервісу на Сайті і для збору широкої демографічної інформації для сукупного використання.

Ваші Персональні дані будуть використовуватись протягом певного періоду, що не є довшим, ніж це необхідно для досягнення зазначених нижче цілей.

Для чого використовуються Ваші дані?

Ми будемо використовувати надану вами інформацію для того, щоб:

- мати можливість обробляти ваші замовлення і надавати Вам послуги та інформацію, запропоновані на Сайті, на отримання яких Ви подаєте запит, в тому числі і в зоні Інтернет - магазина;

- адмініструвати Ваш аккаунт у нас на Сайті;

- перевіряти завантаження даних з Сайту;

- для здійснення доставки, замовленного Вами в Інтернет – магазині Товару;

- поліпшити макет та/або вміст сторінок Сайту і налаштувати їх для користувачів;

- ідентифікувати відвідувачів, підключених до Сайту;

- проводити дослідження демографії наших користувачів і відстеження даних про продажі;

Це допомагає нам гарантувати, що вміст, який Ми відправляємо, змінено відповідно до Ваших інтересів, щоб Ви могли отримувати відповідні повідомлення. Зібрана від Вас інформація також буде впливати на те, яку рекламу Ви бачите при перегляді Сайту.

Ви можете повідомити нам, щоб Ми не зв'язувалися з вами і не надавали інформацію про наші товари та послуги, або в момент збору такої інформації на Сайті (шляхом установки або зняття відмітки (відповідно до вказівок) одне з полів), або в момент, коли Ви не хочете, щоб Ми продовжували використовувати вашу інформацію таким чином, слідуючи інструкціям щодо скасування підписки на будь-які відправлені Вам повідомлення. Ви також можете скористатися цим правом у будь-який час, зв'язавшись з нами, використовуючи контактні дані «Зв'язатися з нами» наприкінці цієї політики конфіденційності.

Хто отримує ваші дані?

Ми можемо поширювати (передавати) отримані від Вас Персональні дані нашій материнській компанії ДЕКАТЛОН ЕС І, що зареєстрована у Франції, місті Лілль, RCS306138900 та її дочірнім компаніям.

Також, Ваші Персональні дані можуть передаватись відповідному перевізнику, який буде здійснювати доставку, замовленного Вами в Інтернет – магазині товару.

Як захищені Ваші дані?

Товариство вживає всіх заходів для забезпечення безпеки Ваших даних, зокрема, для запобігання їх розголошення стороннім особам. Для цього Товариство вживає всіх необхідних заходів для захисту своїх комп'ютерних систем. У разі, якщо Ваші дані передаються субпідрядникам (в основному для зберігання), Товариство гарантує, що субпідрядники підтримують рівень безпеки, який відповідає необхідним стандартам.

Ваші дані передаються за межі України?

Завдяки обміну інформацією з материнською компанією і можливості аутсорсингу обробки деяких даних, Ваші дані можуть бути передані за межі України. В цьому випадку Товариство гарантує, що така передача відбувається в рамках чинного законодавства. Згода на використання Сайту означає, що Ви згодні з можливістю передачі Даних.

Які у Вас права?

Ви маєте права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі та не виключно, право на доступ до персональних даних, їх виправлення і відкликання згоди на обробку Персональних даних, що стосуються Вас, відправивши Товариству відповідний запит з зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізити документа, що посвідчує Вас.

Товариство гарантує Вам, що Ваші дані не можуть бути використані з комерційною метою без отримання Вашої попередньої згоди.

II - ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ «COOKIE»

Що таке cookie?

Коли Ви взаємодієте з Товариством, Ми намагаємося зробити цей досвід простим і корисним. Коли Ви відвідуєте Сайт, наш веб-сервер відправляє «cookie» на Ваш комп'ютер або мобільний телефон.

Файли cookie – це невеликі фрагменти інформації, які відправляються на Ваш комп'ютер або мобільний телефон в момент відвідування Вами Сайту і які зберігають, а іноді і відстежують інформацію про використання Вами Сайту. Кількість використовуваних Вами файлів cookie зберігається лише під час сеансу роботи на Сайті та закінчується при закритті браузера. Інші файли cookie, що використовуються для запам'ятовування Вас при поверненні на Сайт, зберігаються довше.

Файли cookie можуть бути встановлені на Сайті, який Ви відвідуєте («Основні файли cookie»), або можуть бути встановлені іншими сайтами, які відображають контент на сторінці, яку Ви переглядаєте («сторонні файли cookie»).

Як ми використовуємо файли cookies?

Ми використовуємо файли cookies для того, щоб:

- Запам’ятати, що Ви відвідували нас раніше: це означає, що Ми можемо визначити кількість унікальних відвідувачів, яких Ми отримуємо. Це дає нам можливість переконатися, що у нас достатньо ресурсів для тієї кількості користувачів, яких Ми отримуємо;

- Налаштовувати елементи рекламного макету та/або вмісту сторінок Сайту;

-Збирати анонімну статистичну інформацію проте, як Ви використовуєте Сайт і звідки Ви зайшли на Сайт, щоб Ми могли покращити Сайт і дізнатися, які частини Сайту найбільш популярні серед відвідувачів;

- Збирати інформацію про сторінки на Сайті, які Ви відвідуєте, а також іншу інформацію про інші сайти, які Ви відвідуєте, щоб помістити Вас в «сегмент ринку».

Ця інформація збирається тільки з посиланням на IP-адресу, яку Ви використовуєте, але включає також інформацію про країну і місто, в якому Ви перебуваєте, а також назву вашого інтернет-провайдера.

Ця інформація потім використовується для розміщення реклами на основі інтересів на Сайті, яка, як вважається, буде мати відношення до вашого сегменту ринку.

Деякі файли cookie, які використовуються Сайтом, встановлюються нами, а деякі - третіми особами, які надають послуги від нашого імені.

Як управляти файлами cookie?

Більшість браузерів, смартфонів та інших веб-пристроїв зазвичай налаштовані на прийом файлів cookie.

У Вас є різні варіанти управління файлами cookie на Вашому комп'ютері або пристрої. Ви можете змінити настройки браузера, щоб запобігти отриманню файлів cookie, або, залежно від того, який браузер Ви використовуєте, Ви можете отримувати сповіщення, коли веб-сайт намагається розмістити їх у своєму браузері.

У більшості браузерів Ви можете дозволити встановлення основних файлів cookie, але відмовитися від сторонніх файлів cookie.

Ви можете видалити cookie, збережені у вашому браузері, використовуючи функцію у вашому браузері. Хоча це не означає, що Ви не будете збирати файли cookie в майбутньому, це дає Вам свободу видаляти файли cookie після того, як Ви були в мережі. Ця функція часто відома як «очищення файлів cookie».

Очищення файлів cookie в одному браузері одного пристрою не призводить до автоматичного видалення їх в іншому. Вам потрібно очистити всі браузери на всіх каналах незалежно.

Зверніть увагу, що блокуючи або видаляючи файли cookie, які використовуються на Сайті, Ви не зможете повною мірою скористатися Сайтом.

Чи потрібно приймати файли cookie?

Для повноцінного використання Сайту в вашому браузері повинні бути включені файли cookie. Деякі функції не будуть працювати, якщо Ви заблокуєте прийом файлів cookie. Файли cookie використовуються для персоналізованого перегляду веб-сайту на комп'ютері, планшеті, мобільному телефоні.

Зверніть увагу, що, якщо Ви вимкнете файли cookie, це обмежить вашу роботу на Сайті, і Ви не зможете створити обліковий запис, увійти в існуючий обліковий запис та зробити покупку через Інтернет. Файли cookie не містять конфіденційної інформації, такої як Ваша домашня адреса, номер телефону або дані кредитної картки.

Наші контакти

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»

Адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

Тел.: 0 800 21 82 82

Адреса електронної пошти: info@decathlon.ua.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Загальні правила користування

Сайт: www.decathlon.ua

Версія: 14 лютого 2020

ВСТУП

Ці Загальні правила користування (далі - Правила) встановлюють порядок, умови використання сайту www.decathlon.ua (далі - Сайт). Правила визначають практичні аспекти використання Сайту Користувачем (Вами). Під «Використанням» розуміється будь-яка дія, що здійснюється Вами в момент Вашого доступу до Сайту.

Управління Сайтом здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» (далі – як Декатлон, ми, нас і наші). Ми є Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», що зареєстроване та діє згідно чинного законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 42166998, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 –Г, Індивідуальний податковий номер 421669926562.

Використання Вами Сайту буде здійснюватись у відповідності до положень цих Правил і, використовуючи Сайт, Ви погоджуєтеся з ними. В доповнення до цих Правил, умови зазначених нижче додаткових документів, також регулюють умови використання Вами Сайту та здійснення Вами відповідних дій на Сайті:

- Публічна оферта про укладення договору-купівлі продажу товарів, в якій визначені умови придбання товарів, які пропонуються на Сайті;

- Політика конфіденційності і політика щодо файлів «cookies», яка встановлює умови використання файлів cookie, ваших особистих даних, персональних даних, наданих на Сайті або через нього;

Всі зазначені вище документи доступні на нашому Сайті. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати умови цих Правил, вносячи зміни до їх умов, шляхом публікації на Сайті Правил у новій редакції, при цьому, ми підтверджуємо, що застосовуються умови тих Правил, які опубліковані на Сайті на момент його використання.

ДОСТУП ДО САЙТУ

Для використання Сайту Ви повинні мати повну дієздатність згідно чинного законодавства України. Ви повинні бути фізичною особою і використовувати Сайт з нормальною частотою. Це означає, що Ви не можете використовувати Сайт з комерційною метою.

Ви несете відповідальність за відповідність Вашого обладнання (комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет або інший мобільний пристрій) всім необхідним технічним характеристикам, щоб Ви могли отримати доступ до Сайту і використовувати його, а також його сумісність з Сайтом.

Час від часу ми можемо обмежувати доступ до певних функцій, частин або контенту Сайту, чи всього Сайту користувачам, які зареєструвалися на Сайті. Ви повинні переконатися, що всі надані Вами реєстраційні дані є точними. Ви також беззастережно погоджуєтеся, що Ваша ідентифікація є підтвердженням Вашої особи.

Якщо Ви вибираєте або отримуєте ідентифікатор для входу в систему на Сайті (наприклад, ім'я користувача та пароль або інший ідентифікатор) в рамках наших процедур безпеки, Ви повинні ставитися до такої інформації, як до конфіденційної і не повинні розголошувати її третім особам. Ви несете відповідальність за всі дії, які здійснюються за Вашим логіном, і повинні негайно повідомити нас про будь-яке його несанкціоноване використання або інше порушення безпеки, про яке Вам стало відомо.

Ми залишаємо за собою право відключити будь-який ідентифікатор входу в систему на Сайті або заборонити доступ до Сайту в будь-який час, якщо, на нашу думку, Ви не виконали будь-яке з положень цих Правил або якщо будь-які відомості, надані Вами з метою реєстрації, як Користувача, виявились неправдивими. Такі дії можуть бути вчинені нами в будь-який час, без попереднього повідомлення Вас про це. Нагадуємо, що використання даних третіх осіб заборонено.

Ми не можемо гарантувати безперервну, безперебійну або безпомилкову роботу Сайту. Можуть бути випадки, коли певні функції, частини або вміст Сайту або весь Сайт стають недоступними (за розкладом або позапланово) чи можуть бути змінені, призупинені або відкликані нами на наш власний розсуд без попереднього повідомлення Вас про це. Ви погоджуєтеся з тим, що ми не несемо відповідальності перед Вами або будь-якими третіми особами за будь-яку недоступність, зміну, призупинення роботи або відключення Сайту, а також будь-яких функцій, частин чи контенту Сайту.

ЩО ВИ МОЖЕТЕ РОБИТИ

Ви можете використовувати Сайт тільки для некомерційних цілей і тільки відповідно до положень цих Правил.

Ви можете отримувати і відображати контент з Сайту на екрані комп'ютера, мобільного телефону, планшету, або роздруковувати та копіювати окремі сторінки і, за умови дотримання положень розділу «Права на інтелектуальну власність» цих Загальних умов, зберігати такі сторінки в електронному вигляді. Додаткові умови можуть також застосовуватися до певних функцій, частин або контенту Сайту і, якщо вони застосовані, то будуть відображатися на екрані або доступні за посиланням.

На Сайті Ви маєте можливість:

- Oзнайомитися з товарами і послугами, що пропонуються Декатлон;

- Здійснювати придбання товарів в нашому Інтернет – магазині у відповідності до умов Публічної оферти про укладення договору купівлі-продажу товарів та у відповідності до норм чинного законодавства України;

- Публікувати відгуки про товари, що реалізуються Декатлон;

- Публікувати фотографії або відео, пов'язані з товарами, реалізованими Декатлон;

- Брати участь в різних іграх і конкурсах, запропонованих Сайтом (якщо такі будуть мати місце);

- Ставити запитання про товари, реалізовані Декатлон, спільноті користувачів або представнику компанії Декатлон.

Звертаємо Вашу увагу, що зазначений вище перелік можливих функцій Сайту, надається тільки з інформаційною метою. Ми залишаємо за собою право додавати або видаляти, тимчасово чи на постійній основі, будь-яку з зазначених функцію Сайту без Вашої попередньої згоди.

ВАМ ЗАБОРОНЕНО

Ви повинні використовувати Сайт і все, що є на Сайті, у відповідності до норм чинного законодавства України (дотримуючись всіх законів і правил), відповідально і таким чином, щоб не завдати шкоди нашому імені, репутації або репутації будь-якій з наших філій.

Ви погоджуєтеся утримуватися від будь-яких аморальних вчинків або дій, що суперечать етиці, цінностям та інтересам Декатлон та Групи Декатлон.

За винятком випадків, прямо зазначених в цих Правилах, Вам забороняється:

- Витягувати, реєструвати або використовувати будь-який контент третіх осіб, на який поширюються права на інтелектуальну власність або який стосується конфіденційності, особистих даних або прав на зображення;

- «Накопичувати» контент або зберігати контент Сайту на сервері або іншому пристрої для зберігання, підключеному до мережі, або створювати електронну базу даних шляхом систематичного завантаження і зберігання всього контенту Сайту;

- Видаляти або змінювати будь-який вміст Сайту чи намагатися обійти систему безпеки або заважати нормальній роботі Сайту чи серверів, на яких він розміщений;

- Створювати посилання на Сайт з будь-яких інших сайтів без нашої попередньої письмової згоди;

- зберігати, демонструвати або публікувати будь-які незаконні дані, які завдають шкоди, образливі, расистські дані, або такі, що пропагують ненависть, ревізіоністські дані, які можуть порушувати недоторканність приватного життя чи особисті права третіх осіб, зокрема право людини на зображення і власність, право на інтелектуальну власність або право на конфіденційність, що належать третім особам.

Всі права, надані Вам відповідно до цих Правил, негайно припиняють діяти в разі порушення Вами будь-якого з них.

ВІДОБРАЖЕННЯ КОНТЕНТУ

Опублікований нами контент

Незважаючи на те, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб вся інформація, яка міститься на Сайті (крім будь-якого користувацького контенту), була правильною, вона не є інструкцією або порадою, на котрі слід покладатися. Вам необхідно звернутися до нас або до відповідного джерела інформації, перш ніж здійснювати будь-які дії. Крім того, ми можемо час від часу змінювати формат і зміст сайту. Ви погоджуєтеся з тим, що ви використовуєте Сайт «як є» і «як доступно» на свій страх і ризик.

Ми не можемо і не гарантуємо точність, повноту, актуальність, правильність, надійність, цілісність, якість, придатність для конкретних цілей або справжність будь-якого вмісту Сайту і, в максимальному мірі, дозволеній законодавством, всіх презюмованих гарантій. Цим виключаються будь-які інші умови або положення, а також ми не несемо жодної відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, завдані в результаті використання вами або будь-якою іншою особою сайту чи використання будь-якого його контенту.

Ми не гарантуємо, що будь-який контент Сайту не містить вірусів та/або іншого коду, який може містити віруси або руйнівні елементи. Ви несете відповідальність за реалізацію відповідних заходів безпеки ІТ (в тому числі антивірусних та інших перевірок безпеки), щоб задовольнити ваші конкретні вимоги щодо безпеки і надійності контенту.

Опублікований вами контент

Час від часу Сайт може дозволяти Вам завантажувати згенерований Користувачем контент, а також дозволяти передавати цей контент обраним одержувачам або розміщувати його в загальнодоступних розділах,таких, як сторінки коментарів, чати, дошки оголошень та/або групи новин (спільно іменуються, як Розділи Користувацького Контенту). Ми не контролюємо матеріали, розміщені у розділах Користувацького Контенту (спільно іменуються як Користувацькі Матеріали), а також не модеруємо активно Розділи Користувацького Контенту. (спільно іменуються як Розділи Користувацького Контенту). Ми не контролюємо матеріали, розміщені у розділах Користувацького Контенту (спільно іменуються як Користувацькі Матеріали), а також не модеруємо активно Розділи Користувацького Контенту.

Термін «контент» означає будь-який елемент, розміщений Вами на Сайті, такий, як текст, коментар, зображення, фотографія, відео або файл будь-якого типу, незалежно від його змісту або форми. Ви несете відповідальність за зміст ваших Користувацьких Матеріалів, наданих Вами, і підтверджуєте, що всі Користувацькі матеріали висловлюють думку їх відповідних авторів, а не наші погляди.

Ви самостійно вирішуєте, публікувати чи ні контент на Сайті. В цьому випадку ми хотіли б звернути Вашу увагу на те, що всі Користувацькі Матеріали повинні відповідати меті Розділу Користувацького Контенту і характеру будь-якої теми, а публікації або контент повинні відповідати спортивній марці та цінностям Декатлон та Групи Декатлон. Якщо Ви берете участь в будь-якому Розділі Користувацького Контенту, Ви не повинні розміщувати будь-які Користувальницькі Матеріали, які:

- є незаконними, загрозливими, образливими, наклепницькими, порнографічними, нецензурними, непристойними, образливими чи порушують права на інтелектуальну власність або інші права третіх осіб;

- містять будь-які віруси та/або інший код, що містить віруси або руйнівні елементи;

- містить будь-яку форму реклами;

- видають Вас за іншу особу або надають неправильні відомості про зв’язок з будь-якою фізичною або юридичною особою.

Ви несете відповідальність за все, що може статися від Вашого імені і з вашого комп'ютерного/мобільного терміналу, зокрема, в разі передачі контенту на Сайті. Ви гарантуєте, що у Вас є всі права і дозволи, необхідні для розміщення контенту на Сайті, зокрема відповідно до чинного законодавства України і права на інтелектуальну власність. У разі, якщо у Вас є підстави вважати, що Ваш логін або ваша адреса електронної пошти можуть бути відомі особі, яка не уповноважена використовувати їх, Ви зобов’язані негайно повідомити нас про це. Ми не несемо жодної відповідальності за використання персональних даних Користувача сторонніми особами.

Видалення контенту

Хоча ми не проводимо попередню перевірку Користувацьких Матеріалів, ми залишаємо за собою право на власний розсуд видаляти, редагувати або змінювати будь-які розміщені Вами Користувацькі Матеріали та/або закривати будь-які теми в будь-який час без попереднього повідомлення Вас про це.

Ви також можете відправити нам скаргу на зміст будь-яких Користувацьких Матеріалів. Вона повинна бути відправлена на електронну пошту info@decathlon.ua та повинна містити відомості про конкретні Користувацькі Матеріали, що стали підставою для скарги. Наприклад, щодо контенту, розміщеного за допомогою служби «Обмін фотографіями», інформація надається в наступному вигляді: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, що використані під час розміщення контенту, рік подачі, назва контенту.

Будь-який обґрунтований і законний запит буде розглянутий нами якомога швидше, але ми не можемо гарантувати негайне припинення доступу до контенту. Ви усвідомлюєте, що ми не можемо нести відповідальність в цьому відношенні, зокрема, щодо часу, необхідного для обробки вашого запиту, технічних обмежень або матеріальної неможливості відповісти на нього, особливо якщо Контент був переданий третіми особами.

ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯ

Сайт може час від часу включати посилання на зовнішні сайти, які можуть включати посилання на пропозиції третіх осіб і рекламні акції. Ми включили їх, щоб надати вам доступ до інформації, продуктів або послуг, які можуть виявитися корисними або цікавими. Ми не несемо відповідальності за зміст цих веб-сайтів або за що-небудь надане ними, і не гарантуємо, що вони будуть постійно доступні. Той факт, що ми розміщуємо посилання на такі зовнішні веб-сайти, не означає підтвердження або співпрацю з їхніми операторами або промоутерами.

ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУВАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Всі права на інтелектуальну власність на будь-який контент Сайту (включаючи текст, графіку, програмне забезпечення, фотографії та інші зображення, відео, звук, торгові марки і логотипи) та загальну структуру Сайту належать нам або нашим ліцензіарам. За винятком випадків, прямо передбачених цим документом, жодне положення чи умова не дає вам жодних прав щодо будь-якого права на інтелектуальну власність, що належить нам або нашим ліцензіарам, і Ви усвідомлюєте, що не отримуєте будь-яких прав власності, завантажуючи контент з сайту. У разі, якщо Ви роздруковуєте, копіюєте або зберігаєте сторінки з сайту (тільки, якщо це дозволено цими умовами), Ви повинні забезпечити відтворення будь-яких повідомлень про авторські права, торгові марки та/або інші права на інтелектуальну власність, що містяться в оригінальному контенті.

Ви погоджуєтеся з тим, що, відправляючи будь-які Користувацькі Матеріали, Ви надаєте Декатлон і його афілійованим особам безстрокову, невиключну, безкоштовну ліцензію (право), яка не підлягає скасуванню та яка діє по всьому світу та підлягає передачі на використання, відтворення, зміну, адаптацію, публікацію, переклад, створення похідних робіт, розповсюдження, виконання та зображення таких Користувацьких Матеріалів (повністю або частково) та/або їх включення в інші роботи в будь-якій формі,на будь-якому носії з використанням будь-якої технології, та Ви відмовляєтеся від права бути ідентифікованим, як автор таких Користувацьких Матеріалів. Ви погоджуєтеся з тим, що будь-які Користувацькі Матеріали будуть використовуватися Декатлон в певних комерційних повідомленнях; передаватися третім особам для ознайомлення з товаром;будуть пов'язані з Вашим іменем, але такий зв'язок буде простежуватись не завжди; будуть автоматично загальнодоступними і вільно доступними, зокрема, в Інтернеті і на інших веб-сайтах та/або блогах та/або веб-сторінках Декатлон, Групи Декатлон, включаючи, зокрема, сторінки в соціальних мережах веб-сайтів Декатлон, Групи Декатлон або користувачів веб-сайтів Декатлон, Групи Декатлон.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

З огляду на зазначене вище, ми ні в якому разі не будемо нести відповідальність перед Вами за будь-які комерційні збитки, за будь-які непрямі збитки або втрачену вигоду,зменшення доходу,неукладений контракт, втрату даних, втрату репутації або інші аналогічні збитки. Ми несемо відповідальність тільки за прямий, фактично заподіяний Вам збиток, який настав внаслідок наших винних дій.

Загалом, за жодних обставин ми не будемо нести відповідальність за вказане нижче, не обмежуючись цим списком:

- будь-яку інформацію, в зв'язку з отриманням консультації на Сайті, яка не буде розміщена нами в Інтернеті;

- будь-яке використання ідентифікаційних даних Користувача неуповноваженою третьою особою;

- будь-яку несправність будь-якого програмного забезпечення;

- будь-які наслідки будь-якого комп'ютерного вірусу, помилки, порушення або збою;

- будь-який збиток, заподіяний вашому комп'ютеру.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Правила не можуть бути змінені без письмового дозволу Декатлон. Якщо ми не реалізуємо будь-яке з наших прав, це не призведе до відмови від такого права. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі. До цих Правил застосовується право України.

ЗВЕРНЕННЯ

Будь ласка, надсилайте Ваші будь-які питання, пов'язані зі цими Правилами, використовуючи форму зворотного зв'язку, по телефону 0800 21 82 82 з 09:00 до 22:00. Ви також можете зв'язатися з Декатлон за наступною адресою електронної пошти info@decathlon.ua, та за поштовою адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИА УЧАСТІ У ПРОГРАМІ "МІЙ ДЕКАТЛОН"

Офіційні правила участі у програмі лояльності "Мій Декатлон"

Ці Офіційні правила визначають офіційні умови участі в програмі лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН” (далі - Програма лояльності). 

Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами.

 1. Організатор і Виконавець Програми лояльності

1.1. Організатором та Виконавцем Програми лояльності є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г, 04073, Україна, тел. 0800 21 82 82, Ідентифікаційний код 42166998 (надалі – Організатор або Виконавець Програми лояльності).

 1. Учасники Програми лояльності 

2.1.У Програмі лояльності можуть брати участь фізичні особи, яким виповнилось 18 років (мають повну діє та правоздатність) та які виконали всі умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами з урахуванням пункту 2.2. Правил (надалі – Учасники).

2.2. Зазначені нижче особи не визнаються Учасниками Програми лояльності та не мають права брати участь в Програмі лояльності:

 • Особи які не досягли 18 років;
 • Особи, які не виконали умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами;
 • Юридичні особи.
 1. Строк дії Програми лояльності 

3.1. Строк дії Програми лояльності не є обмеженим, однак, Організатор залишає за собою право встановити строк Програми лояльності або припинити її дію, шляхом внесення змін до цих Правил у порядку зазначеному в цих Правилах.

 1. Територія дії Програми лояльності 

4.1. Україна. 

 1. Як стати Учасником Програми лояльності 

5.1. Особи, які бажають стати Учасником Програми лояльності мають здійснити реєстрацію свого профілю (облікового запису) на веб - сайті Організатора за наступною адресою www.decathlon.ua (далі - Сайт) . 

5.2. Реєстрація Учасника здійснюється, шляхом заповнення анкети реєстрації, в якій має бути вказана адреса електронної пошти особи, яка має намір стати Учасником та створено пароль. 

     Реєстрацію Учасника може здійснити працівник Виконавця безпосередньо в Магазині, для цього, особа, яка має намір стати Учасником має надати працівнику Виконавця наступні дані, прізвище, дату народження, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

5.3. Після здійснення реєстрації Учасником профілю (облікового запису), в порядку вказаному в цьому розділі Правил, на вказану Учасником при реєстрації адресу електронної пошти буде направлено його DECATHLON ID, що складається з 13 знаків (цифр) (далі - DECATHLON ID).  

 1. Товар та реєстрація Товару в профілі

6.1. Під Товаром в цих Правилах розуміється товар, придбаний Учасником в магазині DECATHLON, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 - Г (далі - Магазин) та в Інтернет - магазині Організатора за наступним посиланням https://www.decathlon.ua/ (надалі - Інтернет - магазин).

6.2. Реєстрація Товару в профілі (обліковому записі) Учасника здійснюється наступним чином:

Товари придбані Учасником через Інтернет - магазин Виконавця реєструються в профілі (обліковому записі) Учасника автоматично;

для здійснення реєстрації Товару придбаного в Магазині, Учасник має, при здійсненні оплати Товару на касі, Магазину пред’явити працівнику Магазину свій DECATHLON  ID.

 1. Учасник Програми лояльності має право на наступні переваги 

7.1. Під Перевагами в цих правилах розуміються права Учасника, зазначені в пункті 7.2. цих Правил, які надаються Учаснику виключно за умови реєстрації придбаного Товару в його профілі (обліковому записі) (далі - Переваги). 

7.2. За умови реєстрації придбаного Учасником Товару в його профілі (обліковому записі), Учасник має право: 

7.2.1. здійснити повернення придбаного Товару протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів з дати придбання Товару;

7.2.2. на не менше як 2 роки гарантії  на Товар від дати його придбання;

7.2.3.  на повернення Товару без пред’явлення чеку.

7.2.4. на одноразову знижку 10% виключно на товар придбаний в Магазині, у період протягом 7 (семи) календарних днів до дати дня народження Учасника, у день народження Учасника, у період протягом 7 (семи) календарних днів після дня народження Учасника, за умови пред’явлення документу, який засвідчує особу Учасника та в якому вказана дата народження Учасника. Знижка не застосовується до Товару придбаного в Інтернет - магазині.

 1. Інші положення

8.1. Виконавець не несе відповідальність за достовірність даних, зазначених Учасником в Анкеті реєстрації. 

8.2. Один Учасник може зареєструватись 1 (один) раз. 

8.3. Беручи участь у Програмі лояльності, Учасники підтверджують ознайомлення з умовами цих Правил та свою згоду дотримання умов цих Правил.

8.4. Беручи участь в Програмі лояльності, Учасники Програми лояльності погоджуються надати Виконавцю дані, інформацію (включаючи персональні дані), визначені Виконавцем Програми лояльності, як необхідні для участі в Програмі лояльності та отриманні Переваг, зазначених в Розділі 7 цих Правил.  

8.5. Порушення Учасником Програми лояльності умов, встановлених цими Правилами або відмова Учасника Програми лояльності від виконання вимог цих Правил, вважається відмовою Учасника від участі в Програмі лояльності. При цьому, такий Учасник Програми лояльності не має права на одержання від Виконавця будь-якої компенсації. 

 1. Порядок інформування Учасників про правила.

9.1. Інформування Учасників про Правила здійснюється шляхом:

 • Розміщення Правил на веб - сайті Виконавця за наступною адресою www.decathlon.ua;
 • Інформування працівниками Виконавця;
 • Ознайомлення з Правилами в друкованому форматі у адміністратора Магазину. 
 1. Персональні дані

10.1. Беручи участь в Програмі, Учасник надає свою згоду на обробку наданих ним персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» та згоду на передачу таких даних материнській компанії Виконавця - Декатлон ЕС ЕЙ, що зареєстрована у Франції, Лілль, RCS306138900 та її дочірнім компаніям.

10.2. Володільцем та розпорядником персональних даних є Виконавець.

10.3. Виконавець буде використовувати дані Учасників Програми лояльності для проведення Програми лояльності в тому числі та невиключно для встановлення контакту з учасником та проведення його ідентифікації. 

10.4. Учасник надає Виконавцю наступні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, поштова адреса) та інші дані, які згідно умов цих Правил, мають бути надані Учасником Виконавцю та які у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» можуть бути визначені, як персональні дані.

10.5. Виконавець вживає всіх заходів для забезпечення безпеки отриманих від Учасників даних, зокрема, для запобігання їх розголошення стороннім особам. Для цього Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту своїх комп'ютерних систем. У разі, якщо дані будуть передаватись субпідрядникам (для зберігання), Виконавець гарантує, що субпідрядники підтримують рівень безпеки, який відповідає необхідним стандартам.

10.6. Учасник має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі та не виключно, право на доступ до персональних даних, їх виправлення і відкликання згоди на обробку Персональних даних, що стосуються Учасника, відправивши Виконавцю на поштову адресу, вказану в цих Правилах, відповідний запит з зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізити документа, що посвідчує Учасника.

10.7. Персональні дані Учасників будуть використовуватись протягом певного періоду, що не є довшим, ніж це необхідно для досягнення зазначених в цих Правилах цілей.

 1. Виконавець має право

11.1. Відмовити відповідній особі в участі в Програмі лояльності, якщо така особа не виконала всі умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами.

11.2. Відмовити Учаснику в наданні Переваг, у випадку, якщо Переможець не виконає всі передбачені цими Правилами умови участі у Програмі лояльності. 

11.3. У випадку, якщо Учасник відмовиться від наданих йому Виконавцем Переваг або не виконає належним чином всі передбачені цими Правилами умови участі в Програмі лояльності та умови отримання Переваг та/або надав невірні, недостовірні дані - такий Учасник позбавляється права на отримання Переваг та вважається що він/вона відмовились від отримання Переваг.

11.4. Виконавець не здійснює Учаснику жодних компенсацій у випадку, якщо Учасник відмовився від отримання Переваг або з незалежних від Виконавця причин не має можливості їх отримати.

11.5. У випадку виникнення ситуації, неоднозначного тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань не врегульованих цими Правилами – остаточе рішення приймається Виконавцем. 

11.6. Ці правила затверджені Виконавцем  та діють протягом строку дії Програми лояльності.