Сховати фільтри
Фільтри 0
Сортувати:
Фільтри 0
Умови та положення
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Затверджено

Наказом № 1511-21-1 

Директора Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» від 15 листопада 2021 року

Дата набрання чинності: 15 листопада  2021 року

ВСТУП

Ці Загальні правила користування (далі Правила) встановлюють порядок, умови використання сайту www.decathlon.ua (далі Сайт). Правила визначають практичні аспекти використання Сайту Користувачем (Ви, Вами). Під «Використанням» розуміється будь-яка дія, що здійснюється Вами в момент Вашого доступу до Сайту.

Управління Сайтом здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» (далі – як Декатлон, Ми, Нас і Наші). Ми є Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», що зареєстроване та діє згідно чинного законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 42166998, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 –Г, Індивідуальний податковий номер 421669926562.

Використання Вами Сайту буде здійснюватись у відповідності до положень цих Правил і, використовуючи Сайт, Ви погоджуєтеся з ними. В доповнення до цих Правил, умови зазначених нижче додаткових документів, також регулюють умови використання Вами Сайту та здійснення Вами відповідних дій на Сайті:

-     Публічна оферта про укладення договору-купівлі продажу товарів, в якій визначені умови придбання товарів, які пропонуються на Сайті;

-     Політика конфіденційності і політика щодо файлів «cookies», яка встановлює умови використання файлів cookie, ваших особистих даних, персональних даних, наданих на Сайті або через нього;

Всі зазначені вище документи доступні на нашому Сайті. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати умови цих Правил, вносячи зміни до їх умов, шляхом публікації на Сайті Правил у новій редакції, при цьому, ми підтверджуємо, що застосовуються умови тих Правил, які опубліковані на Сайті на момент його використання.

ДОСТУП ДО САЙТУ

Для використання Сайту Ви повинні мати повну дієздатність згідно чинного законодавства України. Ви повинні бути фізичною особою і використовувати Сайт з нормальною частотою. Це означає, що Ви не можете використовувати Сайт з комерційною метою.

Ви несете відповідальність за відповідність Вашого обладнання (комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет або інший мобільний пристрій) всім необхідним технічним характеристикам, щоб Ви могли отримати доступ до Сайту і використовувати його, а також його сумісність з Сайтом.

Час від часу ми можемо обмежувати доступ до певних функцій, частин або контенту Сайту, чи всього Сайту користувачам, які зареєструвалися на Сайті. Ви повинні переконатися, що всі надані Вами реєстраційні дані є точними. Ви також беззастережно погоджуєтеся, що Ваша ідентифікація є підтвердженням Вашої особи.

Якщо Ви вибираєте або отримуєте ідентифікатор для входу в систему на Сайті (наприклад, ім'я користувача та пароль або інший ідентифікатор) в рамках наших процедур безпеки, Ви повинні ставитися до такої інформації, як до конфіденційної і не повинні розголошувати її третім особам. Ви несете відповідальність за всі дії, які здійснюються за Вашим логіном, і повинні негайно повідомити нас про будь-яке його несанкціоноване використання або інше порушення безпеки, про яке Вам стало відомо.

Ми залишаємо за собою право відключити будь-який ідентифікатор входу в систему на Сайті або заборонити доступ до Сайту в будь-який час, якщо, на нашу думку, Ви не виконали будь-яке з положень цих Правил або якщо будь-які відомості, надані Вами з метою реєстрації, як Користувача, виявились неправдивими. Такі дії можуть бути вчинені нами в будь-який час, без попереднього повідомлення Вас про це. Нагадуємо, що використання даних третіх осіб заборонено.

Ми не можемо гарантувати безперервну, безперебійну або безпомилкову роботу Сайту. Можуть бути випадки, коли певні функції, частини або вміст Сайту або весь Сайт стають недоступними (за розкладом або позапланово) чи можуть бути змінені, призупинені або відкликані нами на наш власний розсуд без попереднього повідомлення Вас про це. Ви погоджуєтеся з тим, що ми не несемо відповідальності перед Вами або будь-якими третіми особами за будь-яку недоступність, зміну, призупинення роботи або відключення Сайту, а також будь-яких функцій, частин чи контенту Сайту.

ЩО ВИ МОЖЕТЕ РОБИТИ

Ви можете використовувати Сайт тільки для некомерційних цілей і тільки відповідно до положень цих Правил.

Ви можете отримувати і відображати контент з Сайту на екрані комп'ютера, мобільного телефону, планшету, або роздруковувати та копіювати окремі сторінки і, за умови дотримання положень розділу «Права на інтелектуальну власність» цих Загальних умов, зберігати такі сторінки в електронному вигляді. Додаткові умови можуть також застосовуватися до певних функцій, частин або контенту Сайту і, якщо вони застосовані, то будуть відображатися на екрані або доступні за посиланням.

На Сайті Ви маєте можливість:

-     Ознайомитися з товарами і послугами, що пропонуються Декатлон;

-     Здійснювати придбання товарів в нашому Інтернет – магазині у відповідності до умов Публічної оферти про укладення договору купівлі-продажу товарів та у відповідності до норм чинного законодавства України;

-     Публікувати відгуки про товари, що реалізуються Декатлон;

-     Публікувати фотографії або відео, пов'язані з товарами, реалізованими Декатлон;

-     Брати участь в різних іграх і конкурсах, запропонованих Сайтом (якщо такі будуть мати місце);

-     Ставити запитання про товари, реалізовані Декатлон, спільноті користувачів або представнику компанії Декатлон;

-    Ставити запитання про товари, реалізовані Партнерами, спільноті користувачів або представнику Партнера.

Звертаємо Вашу увагу, що зазначений вище перелік можливих функцій Сайту, надається тільки з інформаційною метою. Ми залишаємо за собою право додавати або видаляти, тимчасово чи на постійній основі, будь-яку з зазначених функцію Сайту без Вашої попередньої згоди. 

ВАМ ЗАБОРОНЕНО

Ви повинні використовувати Сайт і все, що є на Сайті, у відповідності до норм чинного законодавства України (дотримуючись всіх законів і правил), відповідально і таким чином, щоб не завдати шкоди нашому імені, репутації або репутації будь-якій з наших філій.

Ви погоджуєтеся утримуватися від будь-яких аморальних вчинків або дій, що суперечать етиці, цінностям та інтересам Декатлон та Групи Декатлон.

За винятком випадків, прямо зазначених в цих Правилах, Вам забороняється:

-     Витягувати, реєструвати або використовувати будь-який контент Декатлон, Партнерів та третіх осіб, на яких поширюються права на інтелектуальну власність або яких стосується конфіденційність, персональні дані або права на зображення;

-    «Накопичувати» контент або зберігати контент Сайту на сервері або іншому пристрої для зберігання, підключеному до мережі, або створювати електронну базу даних шляхом систематичного завантаження і зберігання всього контенту Сайту; 

-     Видаляти або змінювати будь-який вміст Сайту чи намагатися обійти систему безпеки або заважати нормальній роботі Сайту чи серверів, на яких він розміщений;

-     Створювати посилання на Сайт з будь-яких інших сайтів без нашої попередньої письмової згоди;

-     зберігати, демонструвати або публікувати будь-які незаконні дані, які завдають шкоди, образливі, расистські дані, або такі, що пропагують ненависть, ревізіоністські дані, які можуть порушувати недоторканність приватного життя чи особисті права третіх осіб, зокрема право людини на зображення і власність, право на інтелектуальну власність або право на конфіденційність, що належать третім особам. 

Всі права, надані Вам відповідно до цих Правил, негайно припиняють діяти в разі порушення Вами будь-якого з них.

ВІДОБРАЖЕННЯ КОНТЕНТУ

Опублікований нами контент

Незважаючи на те, що Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вся інформація, яка міститься на Сайті (крім будь-якого користувацького контенту), була правильною, вона не є інструкцією або порадою, на котрі слід покладатися. Вам необхідно звернутися до Нас або до відповідного джерела інформації, перш ніж здійснювати будь-які дії. Крім того, Ми можемо час від часу змінювати формат і зміст Сайту. Ви погоджуєтеся з тим, що Ви використовуєте Сайт «як є» і «як доступно» на свій страх і ризик. 

Ми не можемо і не гарантуємо точність, повноту, актуальність, правильність, надійність, цілісність, якість, придатність для конкретних цілей або справжність будь-якого вмісту Сайту і, в максимальній мірі, дозволеній законодавством, всіх презюмованих гарантій. Цим виключаються будь-які інші умови або положення, а також Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, завдані в результаті використання Вами або будь-якою іншою особою Сайту чи використання будь-якого його контенту. 

Ми не гарантуємо, що будь-який контент Сайту не містить вірусів та/або іншого коду, який може містити віруси або руйнівні елементи. Ви несете відповідальність за реалізацію відповідних заходів безпеки ІТ (в тому числі антивірусних та інших перевірок безпеки), щоб задовольнити Ваші конкретні вимоги щодо безпеки і надійності контенту. 

Опублікований вами контент

Час від часу Сайт може дозволяти Вам завантажувати згенерований Користувачем контент, а також дозволяти передавати цей контент обраним одержувачам або розміщувати його в загальнодоступних розділах,таких, як сторінки коментарів, чати, дошки оголошень та/або групи новин (спільно іменуються, як Розділи Користувацького Контенту). Ми не контролюємо матеріали, розміщені у розділах Користувацького Контенту (спільно іменуються як Користувацькі Матеріали), а також не модеруємо активно Розділи Користувацького Контенту (спільно іменуються як Розділи  Користувацького Контенту). 

Термін «контент» означає будь-який елемент, розміщений Вами на Сайті, такий, як текст, коментар, зображення, фотографія, відео або файл будь-якого типу, незалежно від його змісту або форми. Ви несете відповідальність за зміст ваших Користувацьких Матеріалів, наданих Вами, і підтверджуєте, що всі Користувацькі матеріали висловлюють думку їх відповідних авторів, а не Наші погляди.

Ви самостійно вирішуєте, публікувати чи ні контент на Сайті. В цьому випадку ми хотіли б звернути Вашу увагу на те, що всі Користувацькі Матеріали повинні відповідати меті Розділу Користувацького Контенту і характеру будь-якої теми, а публікації або контент повинні відповідати спортивній марці та цінностям Декатлон та Групи Декатлон. Якщо Ви берете участь в будь-якому Розділі Користувацького Контенту, Ви не повинні розміщувати будь-які Користувальницькі Матеріали, які:

-     є незаконними, загрозливими, образливими, наклепницькими, порнографічними, нецензурними, непристойними, образливими чи порушують права на інтелектуальну власність або інші права третіх осіб;

-     містять будь-які віруси та/або інший код, що містить віруси або руйнівні елементи;

-     містить будь-яку форму реклами;

-     видають Вас за іншу особу або надають неправильні відомості про зв’язок з будь-якою фізичною або юридичною особою.

Ви несете відповідальність за все, що може статися від Вашого імені і з Вашого комп'ютерного/мобільного пристрою, зокрема, в разі передачі контенту на Сайті. Ви гарантуєте, що у Вас є всі права і дозволи, необхідні для розміщення контенту на Сайті, зокрема відповідно до чинного законодавства України і права на інтелектуальну власність. У разі, якщо у Вас є підстави вважати, що Ваш логін або Ваша адреса електронної пошти можуть бути відомі особі, яка не уповноважена використовувати їх, Ви зобов’язані негайно повідомити Нас про це, шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту [email protected] та повинні надати відомості, що підтверджують Вашу приналежність до логіну або адреси електронної пошти на Сайті, до якої Ви втратили доступ. Декатлон не несе жодної відповідальності за використання персональних даних Користувача третіми особами.

Придбання товарів та послуг Партнерів на Сайті. Маркетплейс

Щоб зробити спорт ще доступнішим для всіх, Декатлон запустило маркетплейс на своєму Веб-сайті decathlon.ua (далі - «Маркетплейс»), який надає можливість Вам придбати товари партнерів DECATHLON (далі - «Партнери») на Сайті.

Опис послуги Маркетплейс

Маркетплейс – це інтегрована платформа на сайті decathlon.ua, що дозволяє Партнерам, професійним продавцям, які є партнерами Декатлон, пропонувати для продажу Вам товари за власними цінами, здійснювати передпродажне та післяпродажне обслуговування.

Як Вам здійснити оплату товарів, що пропонуються для продажу Партнерами на Сайті?

Кожен Партнер Маркетплейс самостійно визначає умови та способи оплати Товарів на своїй особистій сторінці на Сайті. Відповідальність за здійснення розрахунків за придбаний товар Партнера на Сайті несе виключно Партнер.

Які способи доставки товарів Партнерів, придбаних Вами на Сайті?

Кожен Партнер Маркетплейс самостійно визначає умови, способи та строки доставки Товарів на своїй особистій сторінці на Сайті. Відповідальність за доставку товарів Партнера та дотримання строків доставки несе виключно Партнер.

 

Чи є гарантія на придбані товари Партнерів на Сайті?

 

Кожен Партнер Маркетплейс самостійно визначає умови та строки гарантії на придбаний товар на Сайті, умови про які Ви можете знайти на особистій сторінці Партнера на Сайті.

 

Як Ви можете звернутися зі скаргою до Партнера щодо придбаного товару Партнера або здійсненого ним обслуговування?

 

Ви можете направити свою скаргу Партнеру на контактні адреси Партнера, визначені на його особистій сторінці на Сайті. 

 

Де Ви можете знайти інформацію про Партнера?

Ви можете знайти відповідну сторінку Партнера на Сайті, де буде зазначено, у тому числі та не виключно, відомості про правовий статус Партнера (найменування Партнера, юридична адреса Партнера, код ЄДРПОУ тощо).

Видалення контенту

Хоча Ми не проводимо попередню перевірку Користувацьких Матеріалів, Ми залишаємо за собою право на власний розсуд видаляти, редагувати або змінювати будь-які розміщені Вами Користувацькі Матеріали та/або закривати будь-які теми в будь-який час без попереднього повідомлення Вас про це.

Ви також можете відправити нам скаргу на зміст будь-яких Користувацьких Матеріалів. Вона повинна бути відправлена на електронну пошту [email protected] та повинна містити відомості про конкретні Користувацькі Матеріали, що стали підставою для скарги. Наприклад, щодо контенту, розміщеного за допомогою служби «Обмін фотографіями», інформація надається в наступному вигляді: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, що використані під час розміщення контенту, рік подачі, назва контенту.

Будь-який обґрунтований і законний запит буде розглянутий Нами якомога швидше, але Ми не можемо гарантувати негайне припинення доступу до контенту. Ви усвідомлюєте, що Ми не можемо нести відповідальність в цьому відношенні, зокрема, щодо часу, необхідного для обробки Вашого запиту, технічних обмежень або матеріальної не можливості відповісти на нього, особливо, якщо Контент був переданий третіми особами.

ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯ

Сайт може час від часу включати посилання на зовнішні сайти, які можуть включати посилання на пропозиції третіх осіб і рекламні акції. Ми включили їх, щоб надати Вам доступ до інформації, продуктів або послуг, які можуть виявитися корисними або цікавими. Ми не несемо відповідальності за зміст цих веб-сайтів або за що-небудь надане ними, і не гарантуємо, що Вони будуть постійно доступні. Той факт, що ми розміщуємо посилання на такі зовнішні веб-сайти, не означає підтвердження або співпрацю з їхніми операторами або промоутерами.

ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Всі права на інтелектуальну власність на будь-який контент Сайту (включаючи текст, графіку, програмне забезпечення, фотографії та інші зображення, відео, звук, торгові марки і логотипи) та загальну структуру Сайту належать нам або нашим ліцензіарам або Партнерам. За винятком випадків, прямо передбачених цим документом, жодне положення чи умова не дає Вам жодних прав щодо будь-якого права на інтелектуальну власність, що належить Нам або нашим ліцензіарам або Партнерам, і Ви усвідомлюєте, що не отримуєте будь-яких прав власності, завантажуючи контент з сайту. У разі, якщо Ви роздруковуєте, копіюєте або зберігаєте сторінки з Сайту (тільки, якщо це дозволено цими Правилами), Ви повинні забезпечити відтворення будь-яких повідомлень про авторські права, знаки для товарів та послуг (торгові марки) та/або інші права на інтелектуальну власність, що містяться в оригінальному контенті.

Ви погоджуєтеся з тим, що, відправляючи будь-які Користувацькі Матеріали, Ви надаєте Декатлон і його афілійованим особам безстрокову, невиключну, безкоштовну ліцензію (право), яка не підлягає скасуванню та яка діє по всьому світу та підлягає передачі на використання, відтворення, зміну, адаптацію, публікацію, переклад, створення похідних робіт, розповсюдження, виконання та зображення таких Користувацьких Матеріалів (повністю або частково) та/або їх включення в інші роботи в будь-якій формі, на будь-якому носії з використанням будь-якої технології, та Ви відмовляєтеся від права бути ідентифікованим, як автор таких Користувацьких Матеріалів. Ви погоджуєтеся з тим, що будь-які Користувацькі Матеріали будуть використовуватися Декатлон в певних комерційних повідомленнях; передаватися третім особам для ознайомлення з товаром; будуть пов'язані з Вашим іменем, але такий зв'язок буде простежуватись не завжди; будуть автоматично загальнодоступними і вільно доступними, зокрема, в Інтернеті і на інших веб-сайтах та/або блогах та/або веб-сторінках Декатлон, Групи Декатлон, включаючи, зокрема, сторінки в соціальних мережах веб-сайтів Декатлон, Групи Декатлон або користувачів веб-сайтів Декатлон, Групи Декатлон.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

З огляду на зазначене вище, Ми ні в якому разі не будемо нести відповідальність перед Вами за будь-які комерційні збитки, за будь-які непрямі збитки або втрачену вигоду, зменшення доходу, не укладений контракт, втрату даних, втрату репутації або інші аналогічні збитки. Ми несемо відповідальність тільки за прямий, фактично заподіяний Вам збиток, який настав внаслідок наших винних дій.

Загалом, за жодних обставин Ми не будемо нести відповідальність за вказане нижче, не обмежуючись цим списком:

- будь-яку інформацію, у зв'язку з отриманням консультації на Сайті, яка не буде розміщена Нами в Інтернеті;

- будь-яке використання ідентифікаційних даних Користувача не уповноваженою третьою особою;

- будь-яку несправність будь-якого програмного забезпечення;

- будь-які наслідки будь-якого комп'ютерного вірусу, помилки, порушення або збою;

- будь-який збиток, заподіяний вашому комп'ютеру.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Правила не можуть бути змінені без письмового дозволу Декатлон. Якщо Ми не реалізуємо будь-яке з наших прав, це не призведе до відмови від такого права. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним, інші положення залишаються в силі. До цих Правил застосовується право України.

ЗВЕРНЕННЯ

Будь ласка, надсилайте Ваші будь-які питання, пов'язані з цими Правилами, використовуючи форму зворотного зв'язку, по телефону 0800 21 82 82 з 09:00 до 22:00. Ви також можете зв'язатися з Декатлон за наступною адресою електронної пошти [email protected], та за поштовою адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА про укладення договору купівлі продажу товарів

Затверджено
Наказом № 1309-1
Директора Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» від 13 вересня 2021 року
Дата набрання чинності: 13 вересня 2021 року

Терміни та визначення

Публічна оферта викладена нижче пропозиція, адресована Продавцем невизначеному колу осіб, про укладення електронного договору купівлі – продажу товару на умовах, визначених такою пропозицією, яка містить істотні умови договору купівлі-продажу та, яка у відповідності до статті 633 та 641 Цивільного кодексу України є публічною офертою (далі - Оферта).

www.decathlon.ua  (Сайт). 

Продавець Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством України, місцезнаходження якої: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери 15-Г, код ЄДРПОУ 42166998, індивідуальний податковий номер 421669926562, адреса електронної пошти [email protected], адреса Інтернет-магазину https://www.decathlon.ua. Господарська діяльність Продавця не підлягає ліцензуванню. Ви підтверджуєте, що досягли повноліття або отримали дозвіл від батьків, а також маєте правоздатність укласти договір і згодом розмістити на Сайті замовлення на продукцію.

Електронний договір – вживається в цій Оферті в розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

Сайт – web сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.decathlon.ua/ включаючи всі його веб-сторінки, управління яким здійснює Продавець та на якому Продавцем представлений Товар, реалізація якого здійснюється шляхом вчинення на Сайті електронних правочинів.

Товар речі, які є об’єктами купівлі-продажу, зображення та опис, яких розміщено на Сайті.

Покупець фізична особа, яка згідно з нормами чинного законодавства України, має повну дієздатність та здійснює на Сайті Продавця, на умовах та в порядку передбачених цією Офертою, замовлення, придбання Товарів для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника (далі по тексту Замовник або Ви).

Замовлення оформлений, у порядку передбаченому цією Офертою, запит Покупця на здійснення придбання обраних ним на Сайті Продавця Товарів.

Акцепт оформлення Покупцем на Сайті Продавця Замовлення, шляхом натискання на кнопку “ЗАВЕРШИТИ ОФОРМЛЕННЯ” є підтвердженням повного та безумовного прийняття Покупцем умов цієї Оферти та укладення з Продавцем електронного договору купівлі-продажу Товару (далі Договір) на визначених у цій Оферті умовах. Період прийняття Оферти – протягом всього періоду наявності відповідного Товару на Сайті Продавця.

Сторони – Продавець, Покупець.

 1. Загальні положення

1.1. Сторони погодились, що їх правовідносини регулюються умовами цієї Оферти, опублікованої на Сайті, які, окрім положень зазначених в цій Оферті, включають Загальні правила користування, які розміщені за посиланням https://www.decathlon.ua/uk/c/19-terms-conditons, Політику конфіденційності і політику щодо файлів “cookies”, яка розміщена за посиланням https://www.decathlon.ua/uk/c/59-privacy-policy.

1.2. Сторони погодились, що їх правовідносини будуть регулюватись умовами Оферти, опублікованої на Сайті, в день оформлення Покупцем Замовлення на Сайті, тобто, в день Акцепту Покупцем умов цієї Оферти. Ця Оферта вважається такою, що набрала чинності з дня її опублікування на Сайті та вважається доведеною до відома Покупця з моменту її публікації на Сайті.

 1. Предмет Оферти

2.1. Відповідно до умов цієї Оферти, Продавець бере на себе зобов’язання, на підставі отриманого від Покупця Замовлення, здійснити продаж Товару Покупцю у порядку та на умовах, передбачених цією Офертою, а Покупець бере на себе зобов’язання прийняти Товар та здійснити оплату його вартості.

 1. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Перед здійсненням оформлення Замовлення Ви маєте зареєструватись на Сайті, на умовах та в порядку, визначених Загальними правилами користування.

3.2. Для здійснення реєстрації на Сайті, Ви маєте зазначити в реєстраційній формі дані, які вимагаються для проведення Вашої ідентифікації. Продавець не несе відповідальності за неотримання Замовлення чи Ваших даних, у випадку, якщо, Вами допущено умисну або іншу помилку в ідентифікаційних даних, які Ви надали Продавцю, при заповненні реєстраційної форми. Подальша ідентифікація на Сайті здійснюється, шляхом введення Вашої електронної адреси та пароля, створеного Вами при здійсненні реєстрації на Сайті. Ви підтверджуєте розуміння того, що пароль для проведення Вашої ідентифікації на Сайті не може передаватись третім особам.

3.3. Реєструючись на Сайті, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку Ваших персональних даних, Ви надаєте згоду на використання та обробку Ваших персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", відповідно до сформульованої в Політиці конфіденційності і політиці щодо файлів “cookies”, яка розміщена за посиланням https://www.decathlon.ua/uk/c/59-privacy-policy, мети їх обробки.

3.4. Замовлення Товарів може здійснюватись шляхом натискання на одиницю Товару, яку Ви маєте намір придбати з подальшим вибором способу доставки Товару, способу здійснення оплати Товару, з переліку варіантів, які будуть з’являтись під час здійснення оформлення Замовлення. Ви матимете можливість перевірити та внести виправлення в Ваше Замовлення до моменту направлення Замовлення Продавцю, тобто, до моменту натискання на сторінці Замовлення, кнопки “ЗАВЕРШИТИ ОФОРМЛЕННЯ”. У Замовленні мають бути заповнені, всі поля, які позначені, як обов’язкові до заповнення.

3.5. Після направлення Вами Замовлення Продавцю, шляхом натискання в формі Замовлення на кнопку “ЗАВЕРШИТИ ОФОРМЛЕННЯ”, Ви отримаєте на вказану Вами адресу електронної пошти повідомлення, з підтвердженням, що Продавець отримав Ваше Замовлення з номером Вашого Замовлення (далі – Підтвердження).

3.6. Договір буде вважатись укладеним з моменту одержання Продавцем належним чином оформленого Замовлення від Покупця.

3.7. У разі неможливості виконання Продавцем Замовлення, через відсутність замовленого Вами Товару на складі Продавця або з інших підстав, Продавець, в строки передбачені чинним законодавством України, повідомить Вас про це, шляхом направлення Вам листа на адресу, електронної пошти, зазначеної Вами при оформленні Замовлення на Сайті або в телефонному режимі, за номером телефону, вказаним Вами в Замовленні.

3.8. Продавець має право замінити Товар, в разі його відсутності, іншим Товаром, якщо:

1) інший Товар відповідає меті використання замовленого Товару;

2) Товар має таку ж або кращу якість;

3) ціна Товару не перевищує ціни замовленого Товару.

3.9. У випадку, якщо Ви направите Замовлення на кілька різних одиниць Товару та одна із них буде відсутня на складі Продавця, Ви будете про це повідомлені, в строки передбаченні чинним законодавством України, шляхом направлення Вам листа на адресу електронної пошти, вказаної Вами при здійсненні оформлення Замовлення або в телефонному режимі, за номером телефону, вказаним Вами в Замовленні.

3.10. Після здійснення Покупцем оплати за Товар, зміни в Замовлення, зокрема, в частині виключення/включення Товару до/з Замовлення, зміни кількості одиниць Товару та ін., вноситись не можуть.

3.11. Покупець може скасувати своє Замовлення,- шляхом направлення повідомлення на наступну адресу електронної пошти Продавця [email protected].

 1. Доставка товару

4.1. Доставка Вашого Замовлення буде здійснена в строки, визначені в Підтвердженні, або у випадку, якщо строки доставки не визначені в Підтвердженні – то в прийнятний строк, але не пізніше 30 днів від дати отримання від Вас Замовлення, якщо інше не буде погоджено Сторонами.

4.2. Доставка Товару здійснюється компаніями перевізниками, Товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» (далі – Перевізник), згідно з правилами встановленими Перевізником, ознайомитись з якими Ви можете на веб-сайті Перевізника за наступним посиланням https://novaposhta.ua. Здійснюючи Акцепт цієї Оферти, Покупець погоджується з умовами Правил перевезення вантажів Перевізника.

4.3. Видача Товару згідно Вашого Замовлення, може бути здійснена в один з наступних способів:

4.3.1. Самовивіз з приміщення магазинів Продавця за адресами (далі − Магазин):

4.3.1.1. м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

4.3.1.2. м. Київ, вул. Берковецька, 6.

4.3.1.3. м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В.

4.3.2. Безконтактна видача товарів Продавця за адресами:

4.3.2.1. м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

4.3.2.2. м. Київ, вул. Берковецька, 6.

4.3.2.3. м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В.

4.3.3. На період дії карантину та відповідних обмежень, встановлених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 09 грудня 2020 року № 1236 (із змінами та доповненнями) (далі – Постанова), Вам доступний сервіс Безконтактної видачі товарів, на умовах визначених п. 4.3.2 цієї Публічної оферти.

Умови використання сервісу Безконтактної видачі Товарів:

Придбання Товару здійснюється на Сайті через електронну платіжну систему Fondy.ua (далі - Fondy);

Сервіс Безконтактної видачі товару доступний щодня з 9:00 - 18:00; Під’їхавши на відповідну адресу, яку Ви обрали при оформленні замовлення на Сайті в мобільному додатку Decathlon:

м. Київ, вул. Берковецька, 6

м. Київ, Проспект Степана Бандери, 15-Г

м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В

По приїзду, телефонуй:

м. Київ вул. Берковецька, 6 - 0(800) 21-84-84

м. Київ, пр. Степана Бандери 15-Г - 0(800) 21-82-82

м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В - 0(800) 21-86-86

Для отримання свого оплаченого замовлення пред'яви працівнику документ, що засвідчує твою особу та повідом працівнику номер свого замовлення, який розміщений на бланку твого замовлення, що надійшов тобі на електронну пошту та/або розміщений у твоєму обліковому записі на Сайті чи в мобільному додатку Decathlon.

Повернення Товару, придбаного під час дії Постанови, здійснюється через Нову Пошту, відповідно до умов Розділу 8 цієї Оферти.

4.3.4. Самовивіз з відділень Перевізника. Перелік відділень Перевізника, в яких можна буде забрати Товар, буде доступним при виборі Вами способу доставки Товару під час оформлення Замовлення на Сайті;

4.3.5. Адресна доставка в межах України. Можливість адресної доставки відповідним Перевізником, буде визначатись при виборі Вами способу доставки Товару під час оформлення Замовлення на Сайті.

4.4. Якщо Ви оберете такий вид доставки, як відділення Перевізника, Товар згідно Вашого Замовлення, буде доставлено до відділення Перевізника, яке Ви оберете, і буде доступним для видачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати, надходження відправлення з Товаром до відділення Перевізника. Для отримання Замовлення в відділенні Перевізника, Ви маєте надати представнику Перевізника, інформацію та документ, який засвідчує Вашу особу, згідно правил такого Перевізника.

4.5. Покупець має отримати Товар згідно відповідного Замовлення в Магазині протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Підтвердження Замовлення.

4.6. У випадку, якщо Покупець не отримає Товар в відділенні Перевізника  або в Магазині, протягом строку, зазначеного в пунктах 4.4., 4.5. цієї Оферти - буде вважатись, що Покупець відмовився від Замовлення та відповідно Продавець має право анулювати таке Замовлення, якщо інше не буде погоджено Сторонами.

4.7. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару за відповідним Замовленням. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару Покупцю, за умови здійснення Покупцем повного розрахунку за отриманий Товар.

 1. Ціна та порядок оплати

5.1. Ціни на Товар вказуються на Сайті. Всі ціни на Товар вказані на Сайті у гривнях та включають податок на додану вартість.

5.2. Продавець може в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар, при цьому, ціни на Товар, оплату вартості якого Покупець фактично здійснив в повному обсязі, не можуть бути змінені.

5.3. Вартість доставки Товару визначається наступним чином:

5.3.1. У випадку здійснення Покупцем попередньої оплати за Товар через електронну платіжну систему Fondy, вартість доставки визначається відповідно до тарифів, що зазначаються в розділі «Доставка» на Сайті за адресою: https://www.decathlon.ua/uk/c/31-delivery.

Оплата вартості доставки Товару сплачується Покупцем самостійно згідно тарифів Перевізника, що зазначаються в розділі «Доставка» на Сайті за адресою: https://www.decathlon.ua/uk/c/31-delivery, розмір вартості якої буде визначатись при оформленні Вами Замовлення на Сайті, після вибору способу доставки. Вартість доставки буде сплачуватися Вами додатково до ціни замовленого Вами Товару, у випадку, якщо вартість Товару за відповідним Вашим Замовленням не буде перевищувати встановлену Продавцем суму, згідно умов, визначених у розділі «Доставка» на Сайті за адресою: https://www.decathlon.ua/uk/c/31-delivery, на дату здійснення Вами оформлення Замовлення. У тому випадку, якщо вартість Товару за відповідним Вашим Замовленням перевищуватиме, встановлену Продавцем суму, згідно умов, визначених у розділі «Доставка» на Сайті за адресою: https://www.decathlon.ua/uk/c/31-delivery, на дату здійснення Вами оформлення Замовлення, то вартість доставки Вашого Замовлення сплачується Продавцем самостійно.

5.3.2. У випадку здійснення Покупцем оплати за Товар при отриманні Товару у відділенні Перевізника чи при отриманні Товару від Перевізника за адресною доставкою, Покупець самостійно сплачує вартість доставки та комісію Перевізника щодо переказу коштів, відповідно до встановлених Перевізником тарифів.

5.4. Вартість упаковки та вартість інших необов'язкових послуг, додатково вибраних Вами, буде автоматично додана (за вказаною в Замовленні вартістю) до загальної ціни Товару після вибору Вами такої послуги, під час оформленні Замовлення.

5.5. Ціни на доставку можуть змінюватися в будь-який час, але такі зміни не матимуть впливу на Замовлення, за яким Продавець вже відправив Вам Підтвердження.

5.6. На Сайті може зазначатись інформація про ціни на Товари та послуги в Магазині. Такі ціни будуть зазначатись лише з інформаційною метою та можуть відрізнятись від цін на Товари, які продаються на Сайті. Приймаючи цю Оферту, Ви підтверджуєте, своє розуміння того, що пропозиція Товарів та послуг та відповідно ціни на них, які пропонуються в Магазині не застосовуються до Товарів, які продаються через Сайт.

5.7. При здійсненні придбання Товару на Сайті, вартість телекомунікаційних послуг, не відрізняється від граничного тарифу, встановленого відповідним оператором телекомунікаційних послуг.

 1. Способи оплати

6.1. Оплата Товару здійснюється в національній валюті України гривні, в один з наступних способів: - готівкою: в Магазині, в відділеннях Перевізника, під час доставки Перевізником Товару за адресою; - шляхом застосування електронних платіжних засобів (платіжною карткою) в Магазині, у відділенні Перевізника або під час доставки Перевізником Товару за адресою; - через електронну платіжну систему Fondy.

6.2. Здійснення оплати відповідно до умов, зазначених у Оферті, без виконання інших умов та/або без надання усіх відомостей, не вважається прийняттям пропозиції укласти електронний договір (акцептом), а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню Покупцю, який її здійснив.

6.3. У випадку, здійснення оплати платіжними картками, повна вартість відповідного Замовлення може бути зарезервована на Вашій кредитній чи дебітовій картці, як тільки Продавець відбере на складі першу одиницю Товару, відповідно до Вашого Замовлення. У випадку, якщо буде встановлено відсутність однієї одиниці з асортименту замовленого Вами Товару, Продавець має право виключити відсутній Товар з Замовлення або скасувати все Замовлення про що Продавець повідомить Вас, шляхом направлення повідомлення на вказану Вами в Замовленні адресу електронної пошти або зателефонувавши на вказаний Вами в Замовленні номер телефону. Сплачені Вами кошти за Товар, який відсутній на складі Продавця або відповідно за все Замовлення будуть повернуті Вам Продавцем в строки встановлені чинним законодавством України.

6.4. Звертаємо Вашу увагу, що в процесі здійснення платіжної операції Продавець може робити запит емітенту Вашої платіжної картки, здійснити резервування суми вартості відповідного Замовлення, перш ніж буде відібрано першу одиницю Товару. Це означає, що навіть, якщо Ви здійснюєте замовлення однієї одиниці Товару, вартість такого Товару може бути списана з Вашої картки, але як тільки Продавець повідомить емітента картки, що Замовлення було скасовано, кошти будуть повернуті Вам.

6.5. Ви повинні знати, що платіжні операції в режимі онлайн підлягають перевірці емітентом вашої платіжної картки, і Продавець не несе відповідальності, якщо емітент Вашої платіжної картки відмовляється авторизувати Ваш платіж з будь-якої причини. Звертаємо Вашу увагу, що емітент Вашої платіжної картки може стягувати з Вас плату за обробку та онлайн-обробку, Продавець не несе відповідальність за такі дії емітента картки.

6.6. Продавець гарантує безпеку оплати кредитною карткою, використовуючи третю компанію для обробки платежів. Ваші банківські дані передаються цієї сторонньою компанією з використанням системи шифрування Secure Socket Layer (SSL). Тому вони ніколи не переходять в комп'ютерну систему Сайту і не будуть відомі Сайту або працівникам Продавця.

 1. Права та обов’язки Сторін

7.1. Продавець зобов’язується:

7.1.1. Передати Покупцю Товар на умовах та в порядку, передбачених цією Офертою.

7.2. Права Продавця:

7.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Оферти, в тому числі та не виключно, змінювати ціни на Товар, способи та строки здійснення оплати та доставки Товару, шляхом публікації на Сайті Оферти в новій редакції. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

7.3. Покупець зобов’язується:

7.3.1. До здійснення Акцепту цієї Оферти, ознайомитись з умовами Оферти та з усіма положеннями та правилами, посилання на умови яких, включені до цієї Оферти.

7.3.2. При оформленні Замовлення надавати точні та правдиві дані.

7.4. Права Покупця.

7.4.1. Обирати на Сайті Продавця Товар, оформляти Замовлення на Товар, та здійснювати направлення такого Замовлення Продавцю у порядку та на умовах передбачених умовами цієї Оферти. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

 1. Умови повернення Товару

8.1. Покупець має право розірвати Договір купівлі-продажу, укладений на підставі цієї Оферти, та повернути Продавцю непродовольчий Товар належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

8.2. Покупець має право розірвати Договір купівлі - продажу та повернути Продавцю Товар належної якості протягом чотирнадцяти днів, з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину чи прийняття Товару, якщо триваліший строк не буде оголошений Продавцем.

8.3. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим товаром.

8.4. Перелік Товарів, що не підлягають поверненню, з підстав зазначених в пункті 8.1. цієї Оферти, затверджується Кабінетом Міністрів України, зокрема, на дату опублікування цієї Оферти, у Додатку №3 Постанови Кабінету міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"».

8.5. Для оформлення повернення / обміну Товару Вам необхідно: - заповнити і прикласти до відправлення Товару Бланк заяви на повернення. Бланк заяви на повернення додається Продавцем при відправленні Товару Покупцю згідно відповідного Замовлення, або його можна завантажити з Сайту Продавця; - надати Продавцю розрахунковий документ, виданий ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» на підтвердження оплати такого Товару або видаткову накладну видану ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» на такий Товар.

8.6. Щоб повернути Товар, Ви повинні надійно запакувати Товар (переконавшись, що Ви вказали в відправленні ваше ім'я та адресу, прикласти належним чином заповнений Бланк заяви на повернення та направити таке відправлення Продавцю кур'єром або рекомендованим поштовим відправленням, або за допомогою іншого цінного поштового відправлення на наступну адресу Продавця: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6, з зазначенням отримувача ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА». Продавець радить Вам оформити необхідну поштову/транспортну страховку, яка покриватиме вартість вмісту відправлення. Будь ласка, збережіть Ваші докази відправки та дані для відстеження відправлення, поки Ваше відправлення не буде отримано Продавцем. Ви несете відповідальність за ризики пов’язані з поверненням Товару Продавцю та здійснюєте оплату доставки Товару Продавцю.

8.7. Продавець повинен повернути Покупцю сплачені гроші без затримки у строки, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України “Про захист прав споживачів”, Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом №103 Міністерства економіки України від 19.04.2007 р.

 1. Гарантії

9.1. Гарантійний строк на Товар встановлюється виробником, та зазначається в паспорті на Товар або в іншій супровідній та експлуатаційній документації на Товар.

9.2. На сезонні Товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

9.3. У випадку, якщо Покупець, протягом встановленого на відповідний Товар гарантійного строку, виявить недоліки у придбаному Товарі, Покупець має право у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством України, пред’явити Продавцеві вимоги, право на пред’явлення яких передбачено чинним законодавством України та зокрема, Законом України “Про захист прав споживачів”. Детальніша інформація щодо гарантії на Товари знаходиться у документі - "Гарантійні зобов'язання"

9.4. Прийняття вимог, претензій Покупця згідно пункту 9.3. цієї Оферти та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, щодо придбаного ним у Продавця Товару, здійснюється Продавцем. Також, Продавець здійснює ремонт, технічне обслуговування Товару та інші послуги пов’язані з обслуговуванням та ремонтом Товару за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 - Г.

 1. Інформація про Товар

10.1. Не дивлячись на те, що Продавець доклав розумних зусиль для максимально точного зображення Товарів за допомогою фотографій і інших зображень, представлених на Сайті, деталізація (наприклад, колір, малюнок і текстура і т.д.), які Ви бачите на екрані, буде залежати від технічних характеристик монітора Вашого комп’ютера або дисплею мобільного телефону, і вони можуть не зовсім точно відображати фактичну деталізацію Товару при його отриманні.

10.2. Будь-яка інформація на Сайті щодо розмірів Товару вказана тільки з довідковою метою. Якщо у Вас є будь-які сумніви щодо розміру будь-якого необхідного вам Товару, рекомендується зв'язатися з Продавцем до моменту направлення Замовлення.

 1. Відповідальність Сторін

11.1. У випадку порушення, невиконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цією Офертою, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

11.2. Продавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне чи неналежне виконання Замовлення у випадку, якщо Ви надасте недостовірні чи помилкові дані під час оформлення Замовлення на Сайті Продавця.

11.3. Будь-який пункт цих умов не обмежує і не виключає відповідальність Продавця перед Вами:

- внаслідок смерті або тілесних ушкоджень, викликаних дією чи бездіяльністю Продавця;

- внаслідок навмисного введення в оману Покупця;

- за будь-яку іншу відповідальність, яка не може бути обмежена або виключена відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за упущену вигоду Покупця та/або третіх осіб. Будь-яка відповідальність, яку Продавець несе за збитки, понесені Вами в зв'язку з будь-яким Замовленням, не повинна перевищувати ціну вартості придбаного Товару за таким Замовленням.

11.5. Продавець не буде нести відповідальність за невиконання або затримку виконання будь-якого з своїх зобов'язань за цією Офертою, у випадку, якщо такі невиконання, затримки викликані обставинами непереборної сили, які не залежать від волі Сторін.

 1. Строк дії договору

12.1. Договір є укладеним та набирає чинності згідно пункту 3.6. цього Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

12.2. Договір може бути припинений достроково у випадках:

12.2.1. передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України;

12.2.2. за взаємною згодою Сторін.

 1. Інші умови

13.1. Ви не можете передавати або переуступати будь-які або всі свої права чи обов'язки за будь-яким Замовленням третім особам. Всі повідомлення, які ви надсилаєте Продавцю, повинні направлятися в письмовій формі на поштову адресу Продавця, зазначену в цій Оферті та/або на адресу електронної пошти Продавця, вказану в цій Оферті. Продавець може відправити Вам повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної Вами при оформленні відповідного Замовлення або звичайним листом на поштову адресу, у випадку, якщо така була вказана Вами при оформленні Замовлення.

13.2. Оформляючи на Сайті Продавця Замовлення, шляхом натискання на кнопку “ЗАВЕРШИТИ ОФОРМЛЕННЯ” Ви підтверджуєте, що ознайомились з Політикою конфіденційності і політикою щодо файлів “cookies”, яка розміщена за посиланням https://www.decathlon.ua/uk/c/59-privacy-policy та надаєте свою згоду та дозвіл на збір, обробку, використання та передачу своїх персональних даних на умовах, та з метою, визначених у зазначеній Політиці.

13.3. Ця Оферта і будь-який документ, чітко передбачений цією Офертою, становлять весь обсяг домовленостей між Вами і Продавцем щодо предмету цієї Публічної оферти. Умови цієї Оферти не можуть бути змінені без письмового погодження Продавця. Якщо Продавець не реалізує будь-яке з його прав, це не призводить до відмови Продавця від такого права. Якщо будь-яке положення цієї Оферти буде визнано недійсним, решта положень залишаються чинними.

13.4. До умов цієї Оферти застосовуються положення чинного законодавства України.

13.5. У випадку виникнення між Продавцем та Покупцем спорів, такі спори вирішуються шляхом переговорів, у випадку, якщо спір не вдається вирішити шляхом переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку, у відповідності до чинного законодавства України.

13.6. У випадку виникнення будь-яких питань про післяпродажне обслуговування Товару або у вас є будь-які запитання по гарантії на Товар, побажання, пропозиції, Ви можете подати їх Продавцю в письмовій формі, шляхом його направлення на наступну адресу електронної пошти Продавця [email protected] та/або за телефоном 0800 21 82 82 з 09:00 до 22:00. Ви також можете зв'язатися з нами за наступною адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 - Г.

Реквізити

Продавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЕКАТЛОН УКРАЇНА”

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

ІПН: 421669926562

Код ЄДРПОУ: 42166998

Тел.: 0 800 21 82 82

Адреса електронної пошти: [email protected]

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ "COOKIE"

Затверджено

Наказом № 0305-1

Директора Товариства з обмеженою відповідальністю

«ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» від 03 травня 2022 року

Дата набрання чинності: 03 травня 2022 року

ВСТУП

Це політика конфіденційності і політика щодо файлів «cookie» (далі – Політика конфіденційності) для сайту www.decthlon.ua (далі Сайт або decathlon.ua).

Сайтом керує Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», що зареєстроване та діє згідно чинного законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 42166998, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15–Г, Індивідуальний податковий номер 421669926562 (далі – Товариство, Ми, Нам, Нас).

Ми знаємо, як важливо для Користувачів (відвідувачів) Сайту (далі – Користувач(і), Ви) дбайливе поводження з Вашими персональними даними. Оскільки для Товариства захист даних відноситься до числа найбільш пріоритетних завдань, отримання, обробка та використання такого роду інформації проводиться нами в суворій відповідності з Законом України "Про захист персональних даних".

По тексту цієї Політики конфіденційності до інформації, даних, які Ви надаєте Товариству в тому числі відносяться Ваші персональні дані в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Дані, Персональні дані, Ваші дані).

Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх сервісів, процедур, пропозицій, які пропонуються та/або розміщені на Сайті та де згадується або які містять посилання на Політику конфіденційності.

Володільцем Персональних даних є Товариство.

Використовуючи Сайт, Ви надаєте свою згоду на обробку Товариством Ваших персональних даних, відповідно до положень цієї Політики конфіденційності.

Ми залишаємо за собою право час від часу вносити зміни в Політику конфіденційності, публікуючи її в новій редакції на Сайті.

I - ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Яку інформацію ми можемо отримувати від Вас?

Ми можемо збирати і обробляти наступну інформацію, персональні дані про Вас:

- інформація (Ваше прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, адреса доставки, адреса відправки товару, дата народження, номер телефону, стать), яку Ви надаєте, заповнюючи форми на Сайті, в тому числі, коли Ви входите, як Користувач Сайту, підписуєтесь на будь-яку послугу, завантажуєте або відправляєте будь-які матеріали (наприклад, фотографіїі, відео) через Сайт, запитуєте будь-яку інформацію або берете участь в будь-яких конкурсах чи рекламних акціях, які можуть проводитись Товариством.

- Ваші відгуки і фотографії про товари, які Ми реалізуємо, а також відгуки про наші магазини, які Ви залишаєте на Сайті;

- у зв'язку з можливістю входу в обліковий запис, Ваші дані для входу в систему;

- повідомлення, які Ви відправляєте нам, наприклад, для повідомлення про проблеми, які у Вас виникли при роботі з Сайтом або коментарів, що стосуються Сайту або його змісту для відправки інших запитів;

-інформацію з опитувань, яку Ми можемо в будь-який час розміщувати на Сайті з метою дослідження, якщо Ви вирішите відповісти на них або брати участь в них;

Ми можемо збирати і обробляти інформацію, персональні дані про Вас, при Вашому вході до Вашого облікового запису Facebook та/або Instagram на платформі https://app.spitche.com/decathlon-ukraine/204/onboarding для участі в Нашій програмі амбасадорів, а саме:

- інформація (Ваша стать, прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, дата народження, номер телефону), яку Ви надаєте при реєстрації у Facebook та Instagram.

- Вашу активність в Facebook та Instagram, що вимірюється Вашими «лайками», репостами (поширеннями), коментарями на наших сторінках у Facebook: https://www.facebook.com/Decathlon.ua та/або в Instagram: https://www.instagram.com/decathlon.ukraine/?hl=en відповідно.

Натискаючи кнопку “заповни заявку” на сторінці https://www.decathlon.ua/uk/c/249-marketplace, Ви надаєте Нам згоду на збір та обробку наступних Ваших Персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові; адреса електронної пошти; номер телефону.

Реєстрація облікового запису Decathlon через соціальні мережі із використанням функції “Соціальний вхід”

Ви можете створити обліковий запис Decathlon за допомогою функції "Соціальний вхід". Щоб скористатися цією функцією, Ви повинні мати обліковий запис у соціальній мережі (Facebook, Twitter, Instagram, Google, тощо) (далі разом - Соціальна мережа) або із використанням Apple ID авторизувати відповідний Ваш обліковий запис для обміну Вашою інформацією з Нами. Використовуючи функцію Соціального входу, Ви надаєте свою згоду Товариству отримувати певну інформацію про Вас із Вашої Соціальної мережі або Apple ID.

 • Які дані збирає Товариство з моєї соціальної мережі або Apple ID за допомогою функції Соціальний вхід?

Тільки ті дані, які необхідні для створення Вашого облікового запису Decathlon (прізвище, ім’я, по батькові, електронна пошта). Ми ніколи не матимемо доступу до Ваших обговорень, коментарів, уподобань, списків друзів тощо в Соціальній мережі. Разом із тим ми також рекомендуємо Вам налаштувати Ваш обліковий запис у Соціальній мережі або Ваш Apple ID, щоб обмежити обсяг даних, які можуть бути надані Нам Вами.

 • Які дані Ми надсилаємо до Вашої Соціальної мережі через функцію Соціальний вхід?

Ми гарантуємо, що не будемо надсилати у Вашу Соціальну мережу та Ваш Apple ID жодних даних про вашу взаємодію з нашим брендом. Однак у Вашій Соціальній мережі та у Вашому Apple ID обов’язково буде інформація про те, що Ви використовували функцію Соціального входу для створення облікового запису Decathlon. Ми припускаємо, що ця інформація може бути використана Вашою Соціальною мережею відповідно до її політики управління персональними даними, яку Ми пропонуємо Вам уважно прочитати перед використанням функції Соціального входу.

 • До кого мені слід звернутися, щоб видалити дані, якими я поділився через Соціальний вхід?

Дані, отримані за допомогою функції Соціального входу, належать Товариству і будуть оброблятися відповідно до нашої Політики конфіденційності. 

Отже, запити на доступ, виправлення, видалення тощо слід надсилати Нам безпосередньо, на наступні реквізити:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»

Адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

Тел.: 0 800 21 82 82

Адреса електронної пошти: [email protected]

Зверніть увагу, що будь-яке видалення, здійснене Нами, не вплине на дані, які стосуються Вас, обробляються безпосередньо Вашою Соціальною мережею або Apple ID і навпаки.

Коли Ви відвідуєте Сайт, Ми можемо автоматично збирати додаткову інформацію про Вас, таку, як тип інтернет-браузера, який Ви використовуєте, будь-який веб-сайт, з якого Ви зайшли на наш Сайт, і ваша IP-адреса (унікальна адреса, яка ідентифікує Ваш комп'ютер в мережі Інтернет), яка автоматично розпізнається нашим веб-сервером. Ви не можете бути ідентифіковані за цією інформацією, і вона використовується тільки для того, щоб допомогти нам у наданні ефективного сервісу на Сайті і для збору широкої демографічної інформації для сукупного використання.

Ваші Персональні дані будуть використовуватись протягом певного періоду, що не є довшим, ніж це необхідно для досягнення зазначених нижче цілей.

Для чого використовуються Ваші дані?

Ми будемо використовувати надану вами інформацію для того, щоб:

- мати можливість обробляти ваші замовлення і надавати Вам послуги та інформацію, запропоновані на Сайті, на отримання яких Ви подаєте запит, в тому числі і в зоні Інтернет - магазина;

- адмініструвати Ваш аккаунт у нас на Сайті;

- перевіряти завантаження даних з Сайту;

- для здійснення доставки Товару, замовленого Вами в Інтернет – магазині;

- поліпшити макет та/або вміст сторінок Сайту і налаштувати їх для користувачів;

- ідентифікувати Користувачів, підключених до Сайту;

- проводити дослідження демографії наших користувачів і відстеження даних про продажі;

Це допомагає нам гарантувати, що вміст, який Ми відправляємо, змінено відповідно до Ваших інтересів, щоб Ви могли отримувати відповідні повідомлення. Зібрана від Вас інформація також буде впливати на те, яку рекламу Ви бачите при перегляді Сайту.

Ви можете повідомити нам, щоб Ми не зв'язувалися з вами і не надавали інформацію про наші товари та послуги, або в момент збору такої інформації на Сайті (шляхом установки або зняття відмітки (відповідно до вказівок) одне з полів), або в момент, коли Ви не хочете, щоб Ми продовжували використовувати вашу інформацію таким чином, слідуючи інструкціям щодо скасування підписки на будь-які відправлені Вам повідомлення. Ви також можете скористатися цим правом у будь-який час, зв'язавшись з нами, використовуючи контактні дані «Зв'язатися з нами» наприкінці цієї політики конфіденційності.

Хто отримує ваші дані?

Ми можемо поширювати (передавати) отримані від Вас Персональні дані нашій материнській компанії ДЕКАТЛОН ЕС І, що зареєстрована у Франції, місті Лілль, RCS306138900 та її дочірнім компаніям.

Також, Ваші Персональні дані можуть передаватися перевізнику, який буде здійснювати доставку Товару, замовленого Вами в Інтернет - магазині; Партнерам Товариства на Сайті, що пропонують свої товари для продажу з використання нашого Сайту (далі - Маркетплейс), а також будь-яким іншим третім особам, в незалежності від форми власності.

Як захищені Ваші дані?

Товариство вживає всіх заходів для забезпечення безпеки Ваших даних, зокрема, для запобігання їх розголошення стороннім особам. Для цього Товариство вживає всіх необхідних заходів для захисту своїх комп'ютерних систем. У разі, якщо Ваші дані передаються субпідрядникам (в основному для зберігання), Товариство гарантує, що субпідрядники підтримують рівень безпеки, який відповідає необхідним стандартам.

Ваші дані передаються за межі України?

Завдяки обміну інформацією з материнською компанією і можливості аутсорсингу обробки деяких даних, Ваші дані можуть бути передані за межі України. В цьому випадку Товариство гарантує, що така передача відбувається в рамках чинного законодавства. Згода на використання Сайту означає, що Ви згодні з можливістю передачі Даних.

Які у Вас права? 

Право доступу:

Це право дозволяє Вам ставити Нам питання про характер обробки, що стосується вас (тип даних, походження збору тощо). Це також дозволяє запитати у нас копію всієї Вашої інформації. Це право застосовується незалежно від правової основи обробки Даних, яка стосується Вас.

Право на виправлення:

Переїзд, одруження, новий вид спорту ... існує багато ситуацій, які можуть спонукати Вас до оновлення Ваших Даних. Право на виправлення служить саме цьому. Це право застосовується незалежно від правової основи обробки Даних, яка стосується Вас.

Ви можете скористатися своїми правами, звернувшись до Нас:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»

Адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

Тел.: 0 800 21 82 82

Адреса електронної пошти:  [email protected]

Щоб Ваш запит був оброблений максимально ефективно, пам’ятайте:

- повідомити Нам обробку (обробки), пов’язану(і) з Вашим запитом;

- розповісти нам, які права Ви бажаєте реалізувати;

- надайте нам копію вашого документа, що посвідчує особу (ці дані використовуються для підтвердження того, що автор запиту справді є особою, зацікавленою в обробці Даних).

Право на видалення та відкликання своєї згоди: 

Ви маєте права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі та не виключно, право на доступ до Ваших персональних даних, їх видалення і відкликання згоди на обробку Персональних даних, що стосуються Вас, відправивши Товариству відповідний запит із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізити документа, що посвідчує Вас, на наступні реквізити:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»

Адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

Тел.: 0 800 21 82 82

Адреса електронної пошти:  [email protected]

Товариство гарантує Вам, що Ваші дані не можуть бути використані з комерційною метою без отримання Вашої попередньої згоди.

II - ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ «COOKIES»

Що таке cookies?

Коли Ви взаємодієте з Товариством, Ми намагаємося зробити цей досвід простим і корисним. Коли Ви відвідуєте Сайт, наш веб-сервер відправляє «cookie» на Ваш комп'ютер або мобільний телефон.

Файли cookies – це невеликі фрагменти інформації, які відправляються на Ваш комп'ютер або мобільний телефон в момент відвідування Вами Сайту і які зберігають, а іноді і відстежують інформацію про використання Вами Сайту. Кількість використовуваних Вами файлів cookie зберігається лише під час сеансу роботи на Сайті та закінчується при закритті браузера. Інші файли cookie, що використовуються для запам'ятовування Вас при поверненні на Сайт, зберігаються довше.

Файли cookies можуть бути встановлені на Сайті, який Ви відвідуєте («Основні файли cookies»), або можуть бути встановлені іншими сайтами, які відображають контент на сторінці, яку Ви переглядаєте («сторонні файли cookies»).

Cookies-файли, що зберігаються Товариством:

Функціональні файли cookies: вони дозволяють використовувати основні функції Cайту, наприклад, керування Вашим кошиком або підтримання Вашої ідентифікації, під час навігації.

Файли cookies персоналізації: дозволяють відвідувати Сайт персоналізованим способом, на основі Ваших попередніх відвідувань, Ваших покупок тощо. Ці файли cookie дозволяють швидко знаходити пропозиції, які найкраще Вам підходять.

Рекламні файли cookies: дозволяють отримувати пропозиції від Товариства на Сайтах зовнішніх партнерів.

Як ми використовуємо файли cookies?

Ми використовуємо файли cookies для того, щоб: 

- Запам’ятати, що Ви відвідували нас раніше: це означає, що Ми можемо визначити кількість унікальних відвідувачів, яких Ми отримуємо. Це дає нам можливість переконатися, що у нас достатньо ресурсів для тієї кількості користувачів, яких Ми отримуємо;

- Налаштовувати елементи рекламного макету та/або вмісту сторінок Сайту;

-Збирати анонімну статистичну інформацію проте, як Ви використовуєте Сайт і звідки Ви зайшли на Сайт, щоб Ми могли покращити Сайт і дізнатися, які частини Сайту найбільш популярні серед відвідувачів;

- Збирати інформацію про сторінки на Сайті, які Ви відвідуєте, а також іншу інформацію про інші сайти, які Ви відвідуєте, щоб помістити Вас в «сегмент ринку».

Ця інформація збирається тільки з посиланням на IP-адресу, яку Ви використовуєте, але включає також інформацію про країну і місто, в якому Ви перебуваєте, а також назву вашого інтернет-провайдера.

Ця інформація потім використовується для розміщення реклами на основі інтересів на Сайті, яка, як вважається, буде мати відношення до вашого сегменту ринку.

Деякі файли cookies, які використовуються Сайтом, встановлюються нами, а деякі третіми особами, які надають послуги від нашого імені.

Як управляти файлами cookie?

Більшість браузерів, смартфонів та інших веб-пристроїв зазвичай налаштовані на прийом файлів cookie.

У Вас є різні варіанти управління файлами cookie на Вашому комп'ютері або пристрої. Ви можете змінити настройки браузера, щоб запобігти отриманню файлів cookie, або, залежно від того, який браузер Ви використовуєте, Ви можете отримувати сповіщення, коли веб-сайт намагається розмістити їх у своєму браузері.

У більшості браузерів Ви можете дозволити встановлення основних файлів cookie, але відмовитися від сторонніх файлів cookie.

Ви можете видалити cookie, збережені у вашому браузері, використовуючи функцію у вашому браузері. Хоча це не означає, що Ви не будете збирати файли cookie в майбутньому, це дає Вам свободу видаляти файли cookie після того, як Ви були в мережі. Ця функція часто відома як «очищення файлів cookie».

Очищення файлів cookie в одному браузері одного пристрою не призводить до автоматичного видалення їх в іншому. Вам потрібно очистити всі браузери на всіх каналах незалежно.

Зверніть увагу, що блокуючи або видаляючи файли cookie, які використовуються на Сайті, Ви не зможете повною мірою скористатися Сайтом.

Чи потрібно приймати файли cookie?

Для повноцінного використання Сайту в вашому браузері повинні бути включені файли cookie. Деякі функції не будуть працювати, якщо Ви заблокуєте прийом файлів cookie. Файли cookie використовуються для персоналізованого перегляду веб-сайту на комп'ютері, планшеті, мобільному телефоні.

Зверніть увагу, що, якщо Ви вимкнете файли cookie, це обмежить вашу роботу на Сайті, і Ви не зможете створити обліковий запис, увійти в існуючий обліковий запис та зробити покупку через Інтернет. Файли cookie не містять конфіденційної інформації, такої як Ваша домашня адреса, номер телефону або дані кредитної картки.

ЗБИРАННЯ COOKIE-ФАЙЛІВ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ НА САЙТІ

Сайт використовує Google Analytics, службу веб-аналізу, надану Google Inc. Google Analytics використовує файли cookie, які є текстовими файлами, розміщеними на Вашому пристрої, щоб допомогти веб-сайту аналізувати використання Сайту його Користувачами та вести статистику. Дані, згенеровані файлами cookie щодо використання Вами Сайту (включаючи Вашу IP-адресу), передаються та зберігаються компанією Google на серверах, розташованих у Сполучених Штатах Америки. Google використовуватиме цю інформацію з метою оцінки використання Вами Сайту, складання звітів про діяльність Сайту для Товариства та надання інших послуг, пов’язаних із діяльністю Сайту та використанням Вами Сайту. Google Inc. може передавати дані третім особам у разі юридичних зобов’язань або коли такі треті особи обробляють ці дані від імені Google, зокрема, Товариства. Google не буде співставляти вашу IP-адресу з іншими даними, якими володіє Google. Ви можете деактивувати використання файлів cookie, вибравши відповідні налаштування у своєму браузері. Однак така деактивація може перешкодити використанню певних функцій Сайту. Використовуючи Сайт, Ви однозначно даєте згоду на обробку ваших персональних даних компанією Google відповідно до умов і для цілей, описаних вище. Щоб переглянути Політику конфіденційності Google перейдіть за посиланням: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Товариство може використовувати плагіни із соціальної мережі Facebook, що керується компанією Meta platforms Inc. 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, США. Коли ви запитуєте доступ до сторінки нашого сайту, що містить такий плагін, ваш браузер встановлює пряме з’єднання з серверами Facebook. Вміст плагінів передається Facebook безпосередньо у ваш браузер і вставляється на сторінку сайту. Facebook повідомляється, що ваш браузер отримав доступ до відповідної сторінки нашого сайту, навіть якщо у вас немає облікового запису Facebook або якщо ви одночасно вийшли зі свого облікового запису Facebook.

Якщо Ви увійшли у Facebook під час перегляду Сайту, Facebook може безпосередньо пов’язати Ваше відвідування з Вашим обліковим записом користувача Facebook. Якщо Ви взаємодієте за допомогою плагінів, наприклад, натиснувши кнопку «Подобається» або залишивши коментар, відповідна інформація буде передана та збережена на сервері Facebook. Вони будуть опубліковані у Вашому обліковому записі Facebook. Facebook може використовувати цю інформацію для рекламних цілей, дослідження ринку та адаптувати свої сторінки у Facebook. Таким чином Facebook може створювати профілі користувачів, інтереси та зв’язки, щоб, наприклад, оцінити використання Сайту після перегляду реклами Facebook.

Якщо Ви не хочете, щоб Facebook пов’язував інформацію, зібрану на нашому Сайті, з Вашим обліковим записом користувача Facebook, Ви повинні вийти з Facebook перед відвідуванням нашого Сайту.

Для отримання додаткової інформації про цілі та обсяги збору даних Facebook, їх обробку та використання Facebook, а також Ваші права щодо них та можливості налаштування з метою захисту Вашої конфіденційності, Ми запрошуємо вас звернутись до політики щодо захисту даних Facebook, доступ до якої можна отримати за цим посиланням: https://www.facebook.com/about/privacy/

Наші контакти 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»

Адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г.

Тел.: 0 800 21 82 82

Адреса електронної пошти: [email protected]  

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ У ПРОГРАМІ "МІЙ ДЕКАТЛОН"

Затверджено
Наказом № 250221-2 Директора Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» від 25 Жовтня 2022 року
Дата набрання чинності: 26 Жовтня 2022 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ “МІЙ ДЕКАТЛОН” (далі – Правила/Офіційні правила)

Ці Офіційні правила визначають офіційні умови участі в програмі лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН” (далі - Програма лояльності).

Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами.

 1. Організатор і Виконавець Програми лояльності

1.1. Організатором та Виконавцем Програми лояльності є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: проспект Степана Бандери, 15 – Г, м. Київ, 04073, Україна, тел. 0800 21 82 82, Ідентифікаційний код 42166998 (надалі – Організатор або Виконавець Програми лояльності).

 1. Учасники Програми лояльності

2.1.У Програмі лояльності можуть брати участь фізичні особи, яким виповнилось 18 років (мають повну діє та правоздатність) та які виконали всі умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами з урахуванням пункту 2.2. Правил (надалі – Учасники).

2.2. Зазначені нижче особи не визнаються Учасниками Програми лояльності та не мають права брати участь в Програмі лояльності:

 • особи які не досягли 18 років;
 • особи, які не виконали умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами;
 • юридичні особи.
 1. Строк дії Програми лояльності

3.1. Строк дії Програми лояльності не є обмеженим, однак, Організатор залишає за собою право встановити строк Програми лояльності або припинити її дію, шляхом внесення змін до цих Правил у порядку зазначеному в цих Правилах.

 1. Територія дії Програми лояльності

4.1. Україна, крім тимчасово окупованої території та території населених пунктів на лінії зіткнення.

 1. Як стати Учасником Програми лояльності

5.1. Особи, які бажають стати Учасником Програми лояльності мають здійснити реєстрацію свого профілю (облікового запису) на веб-сайті Організатора за наступною адресою www.decathlon.ua (далі – Сайт/Інтернет - магазин).

5.2. Реєстрація Учасника здійснюється, шляхом заповнення анкети реєстрації, в якій має бути вказана адреса електронної пошти особи, яка має намір стати Учасником та створено пароль. Реєстрацію Учасника може здійснити працівник Виконавця безпосередньо в Магазині, для цього, особа, яка має намір стати Учасником має надати працівнику Виконавця наступні дані, прізвище, дату народження, контактний номер телефону.

5.3. Після здійснення реєстрації Учасником профілю (облікового запису), в порядку вказаному в цьому розділі Правил, на вказану Учасником при реєстрації адресу електронної пошти буде направлено його DECATHLON ID, що складається з 13 знаків (цифр) (далі - DECATHLON ID).

 1. Товар та реєстрація Товару в профілі

6.1. Під Товаром в цих Правилах розуміється товар, придбаний Учасником в магазині DECATHLON, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 - Г (далі - Магазин) та в Інтернет - магазині Організатора.

6.2. Реєстрація Товару в профілі (обліковому записі) Учасника здійснюється наступним чином:

 • Товари придбані Учасником через Інтернет - магазин Виконавця реєструються в профілі (обліковому записі) Учасника автоматично;
 • для здійснення реєстрації Товару, придбаного в Магазині, Учасник має при здійсненні оплати Товару на фізичній касі Магазину пред’явити працівнику Магазину свій DECATHLON ID та/або повідомити працівнику Магазину власний номер телефону;
 • для здійснення реєстрації Товару, придбаного в Магазині, Учасник має при здійсненні оплати Товару на касі cамообслуговування Магазину, просканувати свій DECATHLON ID або ввести свою електронну адресу, на якій зареєстрований Ваш профіль (обліковий запис) на Сайті.
 1. Учасник Програми лояльності має право на наступні переваги

7.1. Під Перевагами в цих Правилах розуміються права Учасника, зазначені в пункті 7.2. цих Правил, які надаються Учаснику виключно за умови реєстрації придбаного Товару в його профілі (обліковому записі) (далі – Переваги).

7.2. За умови реєстрації придбаного Учасником Товару в його профілі (обліковому записі), Учасник має право:

7.2.1. здійснити повернення придбаного Товару протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів з дати придбання Товару;

7.2.2. на не менше як 2 роки гарантії на Товар від дати його придбання;

7.2.3. на повернення Товару без пред’явлення чеку.

7.2.4. на одноразову знижку 10%* на товар придбаний в Магазині або у Інтернет - магазині, у період протягом 7 (семи) календарних днів до дати дня народження Учасника, у день народження Учасника, у період протягом 7 (семи) календарних днів після дня народження Учасника, за умови пред’явлення документу, який засвідчує особу Учасника та в якому вказана дата народження Учасника на касі Магазину. Право на одноразову знижку на придбання Товарів в Інтернет - магазині надається Учасникам у вигляді унікального промокоду, який надсилається Учаснику на його електронну адресу, що він зазначив у профілі (обліковому записі) на сайті Інтернет – магазину. Учасник має право одноразово використати такий унікальний промокод на придбання Товарів у період протягом 7 (семи) календарних днів до дати дня народження Учасника, у день народження Учасника, у період протягом 7 (семи) календарних днів після дня народження Учасника, за умови, якщо Учасником вказана дата народження в профілі (обліковому записі).
*Знижка у розмірі 10% на товар придбаний в Магазині або у Інтернет - магазині не застосовується до товарів зі знижкою та не сумується з іншими знижками.

 1. Інші положення

8.1. Виконавець не несе відповідальність за достовірність даних, зазначених Учасником в Анкеті реєстрації.

8.2. Один Учасник може зареєструватись 1 (один) раз.

8.3. Беручи участь у Програмі лояльності, Учасники підтверджують ознайомлення з умовами цих Правил та свою згоду дотримання умов цих Правил.

8.4. Беручи участь в Програмі лояльності, Учасники Програми лояльності погоджуються надати Виконавцю дані, інформацію (включаючи персональні дані), визначені Виконавцем Програми лояльності, як необхідні для участі в Програмі лояльності та отриманні Переваг, зазначених в Розділі 7 цих Правил.

8.5. Порушення Учасником Програми лояльності умов, встановлених цими Правилами або відмова Учасника Програми лояльності від виконання вимог цих Правил, вважається відмовою Учасника від участі в Програмі лояльності. При цьому, такий Учасник Програми лояльності не має права на одержання від Виконавця будь-якої компенсації.

8.6. У тому випадку, якщо дата народження була внесена Учасником у профілі (обліковому записі) із помилкою, внесення змін до профілю (особового запису) проводиться шляхом особистого звернення Учасника із оригіналом документу, що посвідчує особу, на фізичній касі Магазину. Учасник також може внести зміни до дати народження у профілі (обліковому записі), шляхом звернення на Гарачу Лінію Магазинів та Інтернет-магазину, що визначені на Сайті. Для підтвердження дати народження, Учаснику необхідно буде надіслати скановану копію документа, що посвідчує особу, у якому визначена дата народження Учасника на електронну адресу: [email protected].

 1. Порядок інформування Учасників про правила.

9.1. Інформування Учасників про Правила здійснюється шляхом:

 • розміщення Правил на веб - сайті Виконавця за наступною адресою www.decathlon.ua;
 • інформування працівниками Виконавця;
 • ознайомлення з Правилами в друкованому форматі у адміністратора Магазину.
 1. Персональні дані

10.1. Беручи участь в Програмі, Учасник надає свою згоду на обробку наданих ним персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» та згоду на передачу таких даних материнській компанії Виконавця - Декатлон ЕС І, що зареєстрована у Франції, Лілль, RCS306138900 та її дочірнім компаніям.

10.2. Володільцем та розпорядником персональних даних є Виконавець.

10.3. Виконавець буде використовувати дані Учасників Програми лояльності для проведення Програми лояльності в тому числі та невиключно для встановлення контакту з учасником та проведення його ідентифікації.

10.4. Учасник надає Виконавцю наступні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, поштова адреса, дата народження) та інші дані, які згідно умов цих Правил, можуть бути надані Учасником Виконавцю та, які у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», а також Політика конфіденційності і політики щодо файлів «cookie» Виконавця, визначаються як персональні дані.

10.5. Виконавець вживає всіх заходів для забезпечення безпеки отриманих від Учасників даних, зокрема, для запобігання їх розголошення стороннім особам. Для цього Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту своїх комп'ютерних систем. У разі, якщо дані будуть передаватись субпідрядникам (для зберігання), Виконавець гарантує, що субпідрядники підтримують рівень безпеки, який відповідає необхідним стандартам.

10.6. Учасник має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі та не виключно, право на доступ до персональних даних, їх виправлення і відкликання згоди на обробку Персональних даних, що стосуються Учасника, відправивши Виконавцю на поштову адресу, вказану в цих Правилах, відповідний запит з зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізити документа, що посвідчує Учасника.

10.7. Персональні дані Учасників будуть використовуватись протягом певного періоду, що не є довшим, ніж це необхідно для досягнення зазначених в цих Правилах цілей.

 1. Виконавець має право

11.1. Відмовити відповідній особі в участі в Програмі лояльності, якщо така особа не виконала всі умови участі в Програмі лояльності, передбачені цими Правилами

11.2. Відмовити Учаснику в наданні Переваг, у випадку, якщо Переможець не виконає всі передбачені цими Правилами умови участі у Програмі лояльності.

11.3. У випадку, якщо Учасник відмовиться від наданих йому Виконавцем Переваг або не виконає належним чином всі передбачені цими Правилами умови участі в Програмі лояльності та умови отримання Переваг та/або надав невірні, недостовірні дані - такий Учасник позбавляється права на отримання Переваг та вважається що він/вона відмовились від отримання Переваг.

11.4. Виконавець не здійснює Учаснику жодних компенсацій у випадку, якщо Учасник відмовився від отримання Переваг або з незалежних від Виконавця причин не має можливості їх отримати.

11.5. У випадку виникнення ситуації, неоднозначного тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань не врегульованих цими Правилами – остаточе рішення приймається Виконавцем.

11.6. Ці Правила затверджені Виконавцем та діють протягом строку дії Програми лояльності.

11.7. Наші контакти:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»
Адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г
Тел.: 0 800 21 82 82
Адреса електронної пошти: [email protected]

ПРАВИЛА ПРИДБАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВИХ КАРТ ТОВ "ДЕКАТЛОН УКРАЇНА"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом № 2311-1  від 23 листопада 2020 року
Дата набрання чинності - 24 листопада 2020 року

ПРАВИЛА ПРИДБАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВИХ КАРТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»

(ДАЛІ ЗА ТЕКСТОМ - ПРАВИЛА)

Ці Правила визначають офіційні умови придбання та використання Подарункових карт Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЕКАТЛОН УКРАЇНА”.

ДЕКАТЛОН УКРАЇНА / ТОВАРИСТВО не несе відповідальності за неознайомлення Покупця Подарункової карти або Утримувача Подарункової карти з умовами цих Правил.

 1. ТЕРМІНИ.
 • 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» - юридична особа, що створена за законодавством України, ідентифікаційний код 42166998, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 15 - Г (надалі – ДЕКАТЛОН УКРАЇНА або Товариство).
 • 2. Магазин - це всі фізичні магазини Товариства, що знаходяться на Території України.
 • 3. Територія - це вся територія України, крім тимчасово окупованої території та території населених пунктів на лінії зіткнення.
 • 4. Володілець Подарункової карти - Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЕКАТЛОН УКРАЇНА”.
 • 5. Покупець Подарункової карти - фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що має право здійснювати придбання Подарункової карти в Магазині Товариства на Території.
 • 6. Утримувач Подарункової карти - фізична особа, яка використає Подарункову картку для придбання Товарів в Магазині Товариства. Утримувач має право передавати Подарункову карту третім особам, при цьому зобов’язаний попередити третю особу про термін дії Подарункової карти та умови цих Правил.
 • 7. Товар - це речі, що є в наявності у відповідному Магазині, та які Покупець або Утримувач Карти, має право придбати в Магазині.
 • 8. Пін-код - це унікальний номер, який зазначається на Подарунковій карті, та має бути введений Покупцем Подарункової карти або Утримувачем Подарункової карти при здійсненні придбання Товарів із використанням Подарункової карти на касі Магазину або на касі самообслуговування, розміщеній в Магазині.
 • 9. Розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.
 • 10. Програма лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН” - це програма лояльності, організатором якої є Товариство, та із детальними умовами участі в якій можна ознайомитися на сайті www.decathlon.ua.
 • 11. Під Подарунковою картою (надалі по тексту також - Карта) розуміється документ, що складається Товариством, який є підтвердженням внесеної Покупцем попередньої оплати за Товар та надає право Утримувачу Карти придбати (отримати у власність) Товари в будь-якому Магазині на Території, із асортименту, наявного у відповідному Магазині на дату отримання таких Товарів, на суму, що була внесена на Карту.
 • 12. Номінал Подарункової карти – номінальна вартість Подарункової карти, що відповідає сумі внесеної Покупцем попередньої оплати за Товар, із урахуванням ПДВ, що зазначається в гривнях.
 • 13. Придбання Подарункової карти засвідчує укладення між Володільцем Подарункової карти і Покупцем Подарункової карти попереднього договору на умовах цих Правил, із зобов’язанням укласти основний договір роздрібної купівлі-продажу Товарів на суму внесеної Покупцем попередньої оплати на Карту, протягом строку дії Подарункової карти за ціною, дійсною на момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу, із асортименту Товарів, який є в наявності на дату укладення договору роздрібної купівлі-продажу. Сума внесеної Покупцем Подарункової карти попередньої оплати складає номінал Подарункової карти та є авансовим платежем, який у випадку укладення основного договору роздрібної купівлі-продажу зараховується в рахунок оплати за придбаний Утримувачем Подарункової карти або Покупцем Подарункової карти Товар на умовах та в порядку передбачених цими Правилами.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИДБАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВИХ КАРТ.
 • 1. Подарункову карту можливо придбати наступними способами:
  • 1.1. за готівку або з використанням банківської платіжної картки через касу Магазина; або
  • 1.2. із використанням банківської платіжної картки на касі самообслуговування в Магазині.
 • 2. Граничні розміри внесення попередньої оплати за Товар на Подарункову карту:
  • 2.1. Під час придбання Подарункової карти через касу Магазину, Покупець Подарункової карти вносить попередню оплату за Товар за готівку або із використанням банківської платіжної картки в розмірі від 100,00 до 5 000,00 гривень. Внесена Покупцем Подарункової карти попередня оплата за Товар становить розмір Номіналу Подарункової карти. Загальна вартість Номіналів Подарункових карт, придбаних за готівку через касу Магазину протягом одного дня одним і тим само Покупцем Подарункових карт, не може перевищувати 50 000,00 гривень.
  • 2.2. Під час придбання Подарункової карти на касі самообслуговування в Магазині, Покупець Подарункової карти вносить попередню оплату за Товар із використанням банківської платіжної картки, відповідно до встановлених Товариством розмірів Номіналів Подарункових карт: «100 гривень», «250 гривень», «500 гривень», «1 000 гривень», «1 500 гривень».
 • 3. Придбання Подарункової карти свідчить про:
 • 3.1. укладення між Володільцем Подарункової карти та Покупцем Подарункової карти попереднього договору роздрібної купівлі-продажу на умовах цих Правил;
 • 3.2. здійснення Покупцем Подарункової карти попередньої оплати за Товар, у розмірі, що дорівнює номіналу Подарункової карти.
 • 4. Під час придбання Подарункової карти, Покупець Подарункової карти, крім самої Карти, отримує Розрахунковий документ на суму здійсненої попередньої оплати за Товар.
 • 5. Строк дії Подарункової карти становить 12 (дванадцять) календарних місяців із дати її придбання, що визначається датою, зазначеною у Розрахунковому документі. Подарункова карта вважається активованою на дату її придбання, що визначена у Розрахунковому документі, та припиняє свою дію на дату, коли Покупцем Подарункової карти або Утримувачем Подарункової карти буде використаний весь розмір Номіналу Подарункової карти, або закінчиться строк дії Подарункової карти.
 • 6. Подарункова карта може бути використана Покупцем Подарункової карти або Утримувачем Подарункової карти таку кількість разів, яка буде йому необхідна для вичерпання внесеної ним попередньої оплати за Товар (що підтверджуються окремими Розрахунковими документами).
  • 6.1. Якщо сума придбаного Товару за одним Розрахунковим документом перевищує Номінал Подарункової карти, то Покупець Подарункової карти або Утримувач Подарункової карти зобов’язаний здійснити доплату різниці між ціною Товару та Номіналом Подарункової карти, готівкою або з використанням банківської платіжної картки.
  • 6.2. Якщо сума придбаного Товару за одним Розрахунковим документом є меншою, ніж Номінал Подарункової карти, то Покупець Подарункової карти або Утримувач Подарункової карти має право використати вартість Номіналу Подарункової карти, що залишилася, при здійсненні наступного придбання Товару протягом строку дії Подарункової карти.
  • 7. Для того, щоб використати Подарункову карту Покупець Подарункової карти або Утримувач Подарункової карти повинен ввести Пін-код, визначений на Подарунковій карті, при здійсненні придбання Товару на касі Магазину або при здійсненні придбання Товару на касі самообслуговування в Магазині.
  • 8. Зобов’язання Товариства обмежується строком дії Подарункової карти, товарним асортиментом, наявним у відповідному Магазині, Номіналом подарункової карти, графіком роботи Магазину, а також іншими умовами цих Правил, а також чинним законодавством України.
  • 9. У разі, якщо Покупець Подарункової карти або Утримувач Подарункової карти не використав Подарункову карту протягом строку її дії, зобов'язання Товариства щодо відпуску Товару по Подарунковій карті припиняються. При цьому дія Подарункової карти не оновлюється і не продовжується (не пролонгується), а сума внесеної попередньої оплати на Подарункову карту не повертаються Покупцю Подарункової карти або Утримувачу Подарункової карти незалежно від причин пропуску строку дії Подарункової карти.
  • 10. Подарункова карта не є платіжним документом або цінним папером в розумінні чинного законодавства України.
  1. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК.
  • 1. Покупець Подарункової карти має право передавати (відчужувати у будь-який законний спосіб) Подарункову карту третій особі на власний розсуд та ризик.
  • 2. Володілець Подарункової карти гарантує прийняття Подарункової карти при оплаті за Товар від будь-якої особи, незалежно від особистості, статі, громадянства, на таких умовах:
   • 2.1. Утримувач Подарункової карти має бути повнолітньою дієздатною особою;
   • 2.2. Пред’явлення Подарункової карти неповнолітньою особою можливо лише за умови супроводу його одним з батьків або опікунів.
  • 3. Відлік строку дії Подарункової карти розпочинається з дати, визначеної на Розрахунковому документі та може бути повідомлений Утримувачу Подарункової карти при придбанні Утримувачем Подарункової карти Товару на касі Магазину.
  • 4. При придбанні Товару Покупець Подарункової карти або Утримувач Подарункової карти може використати декілька Подарункових карт в одному Розрахунковому документі за придбаний Товар.
  • 5. Подарункова карта не підлягає поверненню, обміну та зворотній конвертації в грошовий еквівалент.
  • 6. Подарункова карта не підлягає поновленню у випадку її пошкодження, крадіжки або втрати. Сума внесеної попередньої оплати за Товар на Подарункову карту поверненню не підлягає.
  1. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ, ПРИДБАНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ПОДАРУНКОВОЇ КАРТИ.
  • 1. Повернення Покупцем Подарункової карти або Утримувачем Подарункової карти Товару, придбаного з використанням Подарункової карти, здійснюється у тому самому Магазині Товариства, де був придбаний Товар, при дотриманні наступних умов:
   • 1.1. У випадку повернення Товару Покупцем Подарункової карти або Утримувачем Подарункової карти, який не є членом Програми лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН”, така особа має право повернути Товар протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дати придбання Товару, визначеної у Розрахунковому документі за Товар, за умови наявності Розрахункового документу та його пред’явлення на касі Магазину.
   • 1.2. У випадку повернення Товару Покупцем Подарункової карти або Утримувачем Подарункової карти, який є членом Програми лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН”, така особа має право повернути Товар протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців із дати придбання Товару, визначеної у Розрахунковому документі за Товар. При цьому наявність Розрахункового документу та його пред'явлення на касі Магазину не вимагається, за умови реєстрації придбаного Товару в профілі (обліковому записі) Покупця Подарункової карти або Утримувача Подарункової карти в Програмі лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН”.
  • 2. У випадку повернення Покупцем Подарункової карти або Утримувачем Подарункової карти Товару, придбаного з використанням Подарункової карти, сума вартості поверненого Товару зараховується на нову Подарункову карту, що буде надана Товариством Покупцю Подарункової карти або Утримувачу Подарункової карти в момент повернення Товару.
  • 3. Строк дії Подарункової карти на яку будуть зараховані кошти за повернутий Товар розпочинається з дати, зазначеної у Розрахунковому документі, що надається разом із Подарунковою картою. Строк дії Подарункової карти на яку були повернені кошти за повернутий Товар становить 12 (дванадцять) календарних місяців.
  1. ІНШІ УМОВИ.
  • 1. Із умовами цих Правил щодо придбання та використання Подарункових карт, можна ознайомитися в Магазині Товариства або на сайті Товариства: www.decathlon.ua.
  • 2. Товариство інформує про внесення змін та доповнень до цих Правил шляхом оприлюднення нової версії Правил на сайті Товариства: www.decathlon.ua.
  • 3. Ці Правила є договором приєднання відповідно до вимог ст. 634 ЦК України. Укладення такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Придбанням Подарункової карти, придбанням Товару з використанням Подарункової карти, Покупець Подарункової карти або Утримувач Подарункової карти засвідчує факт ознайомлення з даними Правилами та підтверджує свою згоду з цими Правилами.
  • 4. Товариство звільняється від обов’язку по наданню Товару за втраченою (пошкодженою) Подарунковою картою.
  • 5. Товариство звільняється від відповідальності за наслідки втрати або передачі Подарункової карти Покупцем Подарункової карти або Утримувачем Подарункової карти третій особі.
  • 6. Втрачена (пошкоджена) Подарункова карта відновленню не підлягає.
  • 7. Товариство має право не приймати Подарункову карту у випадку наявності сумнівів в її оригінальності та/або наявності пошкоджень.
  • 8. Ризик пошкодження або втрати Подарункової карти несе Покупець Подарункової карти та Утримувач Подарункової карти з дати придбання Подарункової карти.
  • 9. У випадку виникнення ситуації, неоднозначного тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань неврегульованих цими Правилами – остаточне рішення приймається Товариством.
  • 10. Ці Правила вводяться в дію наказом директора Товариства.
  ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕФЕРАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ "ДЕКАТЛОН УКРАЇНА"

  Затверджено
  Наказом №1604-1
  Директора Товариства з обмеженою відповідальністю
  «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» від 16 квітня 2021 року
  Дата набрання чинності: 7 травня 2021 року

  ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕФЕРАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ ДЕКАТЛОН УКРАЇНА (далі – Правила/Офіційні правила)

  Ці Офіційні правила визначають офіційні умови участі в “РЕФЕРАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ  ДЕКАТЛОН УКРАЇНА” (далі - Реферальна програма).

  Реферальна програма проводиться відповідно до цих Офіційних правил.

  Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами.

  1. Організатор і Виконавець Реферальної програми

  1.1. Організатором та Виконавцем Реферальної програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА», місцезнаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г, 04073, Україна, тел. 0 800 21 82 82, Ідентифікаційний код 42166998 (надалі – Організатор або Виконавець Реферальної програми).

  2. Учасники Реферальної програми

  2.1. У Реферальній програмі можуть брати участь усі громадяни України, які постійно проживають в Україні, яким на дату початку проведення Реферальної програми виповнилось 18 років (мають повну діє та правоздатність) та які виконали всі умови участі в Реферальній програмі, передбачені цими Правилами з урахуванням пункту 2.2. Правил та які обов’язково є Учасниками програми лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН”, відповідно до ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ “МІЙ ДЕКАТЛОН”, розміщених на сайті Виконавця: https://www.decathlon.ua/uk/c/211-conditions.

  2.2. Зазначені нижче особи не визнаються Учасниками Реферальної програми та не мають права брати участь у ній:

  • особи, які на дату проведення Реферальної програми не досягли 18 років;
  • особи, які не виконали умови участі в Реферальній програмі, передбачені цими Правилами;
  • нерезиденти України, особи без громадянства;
  • юридичні особи;
  • особи, які не є Учасниками програми лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН”.

  3. Строк дії Реферальної програми

  3.1. Строк дії Реферальної програми не є обмеженим, однак Організатор залишає за собою право встановити строк дії Реферальної програми або припинити її дію шляхом внесення змін до цих Правил у порядку, зазначеному в цих Правилах.

  4. Територія дії Реферальної програми

  4.1. Україна, крім тимчасово окупованої території та території населених пунктів на лінії зіткнення.

  4.2. Реферальна програма діє виключно на сайті Організатора decathlon.ua (далі - Сайт).

  5. Як стати учасником Реферальної програми

  5.1. Учасниками Реферальної програми є всі існуючі Учасники програми лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН” (надалі – Існуючий Учасник), які поділилися унікальним реферальним посиланням, що доступне у їхньому профілі (обліковому записі) на Сайті (далі - Реферальне посилання).

  5.2. Існуючі Учасники Реферальної програми можуть запросити до участі у Реферальній програмі нових користувачів (надалі – Новий Учасник) шляхом направлення такому користувачу унікального Реферальнного посилання. Користувач, у випадку переходу за таким Реферальним посиланням та реєстрації на Сайті з такого Рефералнього посилання, стає Учасником Програми лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН” та Новим Учасником Реферальної програми.

  Організатор відслідковує факт реєстрації після переходу такого користувача на Сайт за Реферальним посиланням за допомогою файлів cookie протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати переходу такого користувача на Сайт із застосуванням Реферального посилання.

  6. Учасники Реферальної програми мають право на наступні переваги

  6.1. Переваги Існуючого Учасника Реферальної програми:

  Існуючий Учасник Реферальної програми, який надіслав унікальне Реферальне посилання іншому користувачу, за допомогою якого такий користувач зареєструвався на Сайті як Новий Учасник Реферальної програми та як новий Учасник Програми лояльності “МІЙ ДЕКАТЛОН”, має право на отримання унікального промокоду на разову знижку у розмірі 100,00 гривень (далі - Промокод) на придбання товарів Організатора (далі - Товар) на Сайті, за умови, якщо Новий Учасник Реферальної програми здійснить придбання Товарів на Сайті на суму більше ніж 1100,00 гривень однією операцію за одним розрахунковим документом з використанням Промокоду.

  Промокод буде надіслано Існуючому Учаснику Реферальної програми на його електронну адресу, вказану ним при реєстрації на Сайті, після того як Новий Учасник Реферальної програми здійснить успішне придбання Товарів на Сайті на суму більше, ніж 1100,00 гривень однією операцією за одним розрахунковим документом на Сайті з використанням Промокоду.

  Щоб використати Промокод Існуючий Учасник Реферальної програми має ввести, отриманий на електронну адресу унікальний Промокод у відповідне поле при оформленні замовлення на Сайті.

  6.2. Переваги Нового Учасника Реферальної програми:

  Новий Учасник Реферальної програми має право на отримання Промокоду за умови реєстрації на Сайті Організатора за допомогою Реферального посилання, що було отримане таким Новим Учасником від Існуючого Учасника Реферальної програми.

  Промокод буде надісланий Організатором на електронну адресу Нового Учасника Реферальної програми після його успішної реєстрації на Сайті Організатора.

  Новий Учасник Реферальної програми має право скористатися Промокодом для отримання разової знижки у розмірі 100,00 гривень за умови придбання ним Товарів на Сайті на суму більше ніж 1100,00 гривень однією операцію за одним розрахунковим документом.

  Щоб використати Промокод Новий Учасник Реферальної програми має ввести, отриманий на електронну адресу унікальний Промокод у відповідне поле при оформленні замовлення на Сайті.

  6.3. Строк дії Промокоду для Існуючого Учасника Реферальної програми та Нового Учасника Реферальної програми становить 60 (шістдесят) календарних днів з дати отримання такого Промокоду від Організатора на електронну адресу Учасників, зазначену ними при реєстрації на Сайті.

  7. Інші умови

  7.1. Виконавець не несе відповідальність за достовірність даних, зазначених Учасником в Анкеті реєстрації.

  7.2. Беручи участь у Реферальній програмі Учасники підтверджують ознайомлення з умовами цих Правил та надають свою згоду дотримуватися умов цих Правил.

  7.3. Беручи участь в Реферальній програмі, Учасники Реферальної програми погоджуються надати Виконавцю згоду на обробку даних, інформації (включаючи персональні дані Учасників, у тому числі електронну адресу Учасників, а також інші дані, що заповнюються Учасниками при реєстрації на Сайті), визначені Виконавцем Реферальної програми, як необхідні для участі в Реферальній програмі та отриманні Переваг, зазначених в Розділі 7 цих Правил.

  7.4. Порушення Учасником умов Реферальної програми, встановлених цими Правилами, або відмова Учасника Реферальної програми від виконання вимог цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Реферальній програмі. При цьому такий Учасник Реферальної програми не має права на одержання від Виконавця будь-якої компенсації.

  7.5. Новий Учасник Реферальної програми має право отримати Промокод виключно один раз в межах Реферальної програми, умови якої визначені цими Правилами.

  Існуючий Учасник має право на отримання Промокоду за кожну реєстрацію на Сайті Нових Учасників, що відбулися завдяки переходу ними з унікального Реферального посилання та виконанні умов, визначених цими Правилами та, за умови здійснення такими Новими Учасниками Реферальної програми успіших придбань Товарів на Сайті на суму більше ніж 1100,00 гривень однією операцію за одним розрахунковим документом з використанням Промокоду.

  8. Порядок інформування Учасників про Реферальну програму

  8.1. Інформування Учасників про проведення Реферальної програму здійснюється на Сайті та у офіційних соціальних мережах Організатора - Facebook та Instagram.

  9. Порядок інформування Учасників про Правила Реферальної програми

  9.1. Інформування Учасників про Правила Реферальної програми здійснюється шляхом:

  • розміщення Правил на Сайті;
  • інформування працівниками Виконавця.

  10. Персональні дані

  10.1. Беручи участь в Реферальній програмі, Учасники надають свою згоду на обробку наданих ними персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі згоду на передачу таких даних материнській компанії Виконавця – Декатлон ЕС І, що зареєстрована у Франції, Лілль, RCS306138900 та її дочірнім компаніям.

  10.2. Володільцем та розпорядником персональних даних є Виконавець.

  10.3. Виконавець буде використовувати персональні дані Учасників Реферальної програми в тому числі та не виключно для встановлення контакту з Учасником та проведення його ідентифікації.

  10.4. Учасник Реферальної програми надає Виконавцю наступні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти) та інші дані, які згідно умов цих Правил, мають бути надані Учасником Виконавцю та які у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» можуть бути визначені, як персональні дані.

  10.5. Виконавець вживає всіх заходів для забезпечення безпеки отриманих від Учасників Реферальної програми даних, зокрема, для запобігання їх розголошення стороннім особам. Для цього Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту своїх комп'ютерних систем. У разі, якщо дані будуть передаватись субпідрядникам (для зберігання), Виконавець гарантує, що субпідрядники підтримують рівень безпеки, який відповідає необхідним стандартам.

  10.6. Учасник Реферальної програми має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі та не виключно, право на доступ до персональних даних, їх виправлення і відкликання згоди на обробку Персональних даних, що стосуються Учасника, відправивши Виконавцю відповідний письмовий запит з зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізити документа, що посвідчує Учасника, на електронну адресу Виконавця, визначену в цих Правилах.

  10.7. Персональні дані Учасників будуть використовуватись протягом певного періоду, що не є довшим, ніж це необхідно для досягнення цілей, зазначених у цих Правилах.

  11. Виконавець має право

  11.1. Відмовити відповідній особі в участі в Реферальній програмі, якщо така особа не виконала всі умови участі в Реферальній програмі, передбачені цими Правилами.

  11.2. Виконавець не здійснює Учасникам Реферальної програми жодних компенсацій у зв’язку з недотриманням Учасниками цих Правил Реферальної програми.

  11.3. Відмовити Учаснику Реферальної програми у наданні Промокоду у випадку, якщо Учасник порушує Правила Реферальної програми, а саме використовує контекстну рекламу, а також здійснює масові розсилки в приватні повідомлення в соцмережах, в спільнотах, масові email-розсилки та інші види спаму; та/або Існуючі Учасники самостійно реєструть Нових Учасників з використанням власного Реферального посилання тощо.

  Список порушень Учасниками умов цих Правил не є вичерпним.

  11.4. Змінювати умови дії та Правила Реферальної програми в будь-який час.

  При цьому Учасники будуть мати змогу ознайомитися з чинними умовами та Правилами Реферальної програми на Сайті.

  11.5. У випадку виникнення ситуації, неоднозначного тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань неврегульованих цими Правилами – остаточе рішення приймається Виконавцем, яке не може бути оскарженим.

  11.6. Учасник, який бере участь у Реферальній програмі, своєю участю підтверджує надання Виконавцю згоди на безкоштовне використання Виконавцем імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасника з рекламною метою Організатора, у тому числі право публікації імені та фотографії Учасника у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, розміщення на інтернет сайтах, розповсюдження рекламних матеріалів з фотографією, іменем Учасника та інформацією про Учасника без обмеження території і строків такого використання та Учасник підтверджує, що вище описане використання даних про Учасника не потребує будь-якої компенсації (оплати) зі сторони Виконавця або третіх осіб та є безкоштовним.

  11.7. Учасник, який бере участь у Реферальній програмі, своєю участю підтверджує надання Виконавцю згоди на використання Виконавцем такої інформації з маркетинговою, рекламною та/чи іншою метою, у відповідності до чинного законодавства України (в тому числі і право на передачу такої інформації третім особам), зокрема на безкоштовне, без обмеження території та строків використання даних/інформації Учасника, до яких в тому числі та невиключно відноситься: ім’я, прізвище, по батькові, фотографії, відео - інтерв’ю, з правом публікації, сповіщення зазначеної інформації, даних у засобах масової інформації, у друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю з представниками засобів масової інформації. Надання зазначеної в цьому пункті згоди є згодою в розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

  11.8. Ці Правила затверджені Виконавцем та діють протягом строку дії Програми лояльності.

  11.9. Наші контакти:
  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА»
  Адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 – Г
  Тел.: 0 800 21 82 82
  Адреса електронної пошти: [email protected]

  ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ' ЯЗАННЯ

  Затверджено Наказом № 3006/2023-1 від 30 червня 2023 р. Директора ТОВ “Декатлон Україна” Комліченко П.А.


  ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


  Дані гарантійні зобов'язання складені відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійних зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЕКАТЛОН УКРАЇНА”.


  Decathlon самостійно розробляє, виготовляє і продає товари власних брендів. Всі вироби проходять тривалий процес випробувань у наших лабораторіях та в реальних умовах. Завдяки цьому ми абсолютно впевнені у якості наших товарів і надаємо гарантію 2 роки на весь асортимент для учасників програми лояльності “Мій Декатлон”. На деякі вироби діє розширена гарантія, а саме:

  • Довічна гарантія на металеві рами велосипедів.

  • 10 років гарантії на вуличні столи для настільного тенісу й туристичні рюкзаки.

  • 5 років гарантії на карбонові рами велосипедів, тренажери та деякі моделі  наметів. 

  Дізнатися терміни дії гарантії на конкретний товар можна на сторінці товару на нашому сайті або у співробітників компанії. На сезонні товари гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.


  Гарантія якості товарів, яку надає Decathlon, поширюється виключно на виробничі дефекти та за умов, що товари:

  1. використовували згідно з вимогами експлуатації, які доступні в експлуатаційному документі на товар, технічному паспорті чи іншому документі, що його замінює, або на сторінці товару на нашому сайті.

  2. доглядали та зберігали відповідно до умов, які вказані в документах, що супроводжують товар, на ярлику, або пакованні товару.

  Гарантійними випадками є:

  • Дефекти швів виробу, які призвели до відділення його частин одна від одної.

  • Дефекти матеріалу, які зумовили значну зміну кольору, попри дотримання інструкцій з догляду.

  • Дефекти, які зумовили втрату пружності, еластичності, цілісності, форми (площі) виробу тощо, і це призвело до втрати товаром своїх функцій.

  • Дефекти декоративних елементів, які призвели до відділення таких елементів від основи.

  • Дефекти застібок, які впливають на можливість їх використання за призначенням.

  • Відсутність необхідних або наявність зайвих компонентів, що може спричинити шкоду, незручність або утруднення при використанні товару.

  • Невідповідність товару заявленим характеристикам у разі його використання відповідно до вимог умов експлуатації.

  • Наявність забруднень або пошкоджень на товарах, придбаних онлайн, за умови, якщо під час транспортування не була порушена цілісність паковання.

  Наша команда залишає за собою право відмовити в гарантійному поверненні або обміні у таких випадках:

  • Природний знос товару, обумовлений тертям поверхонь, що контактують між собою, наприклад, протерта задня внутрішня частина взуття або підошва, потертість матеріалу одягу між стегнами або під пахвами.

  • Використання не відповідно до вимог експлуатації, наприклад, відбулось перевищення граничного навантаження на товар.

  • Догляд або зберігання не відповідно до інструкцій, які вказані в документах, що супроводжують товар, на ярлику, або пакованні виробу.

  • Модифікація товару, яку клієнт здійснив самостійно.

  • Наявність механічних пошкоджень товару, наприклад, порізи або проколи матеріалу, вм’ятини або подряпини, вплив екстремальних температур, розчинників, кислот та лугів.

  • Використання товару не за призначенням.

  • Використання сезонного товару з порушенням сезонності. 

  • Використання товару, який не підходить клієнту за розміром, про що свідчать, наприклад, тріщини у взуття на згині стопи через завеликий для клієнта розмір.

  • Пошкодження товару, придбаного онлайн, під час відкривання паковання клієнтом або перевізником у присутності клієнта, наприклад, порізи виробу канцелярським ножем. 

  Додатково:

  • Гарантія не поширюється на запчастини, схильні до природного зносу (ланцюги, касети, камери, покришки, гальмівні колодки тощо).

  • Гарантія анулюється у разі виникнення недоліків внаслідок неправильної збірки, регулювання, ремонту або технічного обслуговування товару.

  • Гарантія анулюється у разі наявності деформаційних механічних пошкоджень, наприклад, вигинів, сколів матеріалу, глибоких подряпин, запилів. 

  Щоб скористатися гарантією, клієнт має надати працівникам магазину:

  • Чистий товар.

  • Усі комплектуючі.

  • Документ, що підтверджує придбання товару в магазинах Decathlon. Якщо ви є учасником(-цею) програми лояльності “Мій Декатлон”, ви можете повернути або обміняти товар без чека за умови, що такий товар зареєстрований у вашому профілі.

  Купуючи товар, ви приймаєте та погоджуєтеся з вищевикладеними гарантійними умовами.  Це загальні рекомендації з догляду наших товарів. Деякі рекомендації можуть відрізнятись залежно від додаткових компонентів у складі виробу. Тому перед пранням або доглядом обовʼязково ознайомтесь зі складом та інструкціями, які вказані в документах, що супроводжують товар, на ярлику, або пакованні товару.  ПРАВИЛА АКЦІЇ розіграш набору для бадмінтону 18.05 - 19.05

  Затверджено 

  Наказом № 1305/2024-1 від 13.05.2024

  Директора ТОВ “ДЕКАТЛОН УКРАЇНА”

  ПРАВИЛА АКЦІЇ

  “Розіграш набору EASY SET 3 M PEACOCK BLUE”

   • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Ці офіційні правила (далі у тексті — “Правила”) визначають порядок проведення та умови участі в Акції “Розіграш набору EASY SET 3 M PEACOCK BLUE” (далі у тексті – “Акція”).

   2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

   3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників. Усі зміни або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті decathlon.ua. 3міни або доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. Чинна редакція Правил розміщується на сайті decathlon.ua.

   4. Місце проведення Акції - магазин DECATHLON за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В, ТРК Проспект (разом - Місце проведення Акції).

   • ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

   1. Організатором Акції є ТОВ «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА» (юридична адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15 - Г; код ЄДРПОУ - 42166998) (далі у тексті - “Організатор”).

   • УЧАСНИК АКЦІЇ

   1. Учасником Акції є повнолітня фізична особа-споживач, яка відповідає вимогам зазначеним в цих Правилах та належним чином виконала умови цих Правил (далі у тексті - “Учасник Акції”).

   2. Участь в акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

   3. Учасники Акції зобов’язані:

  - дотримуватись цих Правил та норм чинного законодавства України;

  - свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

  - не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

  - мати заповнену електронну адресу АБО номер мобільного телефону в особистому записі на Сайті;

  - здійснити покупку в магазині DECATHLON за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В, ТРК Проспект на суму яка дорівнює або перевищує 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок) за одним розрахунковим документом (чеком).

  - бути Учасником Програми лояльності “Мій Декатлон”: https://www.decathlon.ua/uk/c/211-conditions  

   • ПЕРІОД АКЦІЇ

   1. Акція триває з 18 травня 2024 року по 19 травня 2024 року включно (далі у тексті - “Період Акції”).

   • ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА УМОВИ РОЗІГРАШУ

   1. Участь в Акції приймають усі покупці, які відповідають вимогам Учасника Акції, визначених у п. 3 цих Правил, що здійснили протягом Періоду Акції придбання в Місці проведення Акції товарів Організатора (далі - Товар) за одним розрахунковим документом (фіскальний чек) на будь-яку суму.

   2. Кількість розрахункових документів (фіскальних чеків) Учасника Акції, що відповідають вимогам визначеним у п. 5.1 цих Правил, що беруть участь в Розіграші є обмеженими лише одним чеком (тобто, лише один чек Учасника Акції може брати участь в Розіграші).

   3. Розіграш Подарунку серед Учасників Акції, що належним чином виконали умови Акції та цих Правил, відбудеться 21 травня 2024 року буде визначатись за випадковою ймовірністю, шляхом використання програми, яка працює в автоматичному режимі - за допомогою засобів веб-сервера - сторінки в мережі Інтернет, розміщеної за адресою: www.random.org (далі - Розіграш).

   4. Після того, коли шляхом використання веб-сервера - сторінки в мережі Інтернет, розміщеної за адресою: www.random.org, буде визначено відповідного переможця Розіграшу (далі – Переможець), представник Організатора негайно телефонує відповідному Переможцю за номером телефону або повідомляє його електронною поштою, який Переможець вказав в особистому записі при реєстрації на Сайті. У випадку, якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з дати проведення Розіграшу - Переможець не відповість на телефонний дзвінок/електронний лист Організатора, буде визначатись наступний Переможець. 

   5. Фактична присутність Учасника Акції в місці проведення Розіграшу не є обов’язковою. Вручення Подарунку переможцю Розіграшу може бути здійснено в магазині Організатора в місті Києві, адресу якого Організатор узгодить з переможцем Розіграшу, або Організатор відправить Подарунок переможцю Розіграшу кур’єрською службою за погодженням з переможцем Розіграшу.

   6. Переможець Акції зможе отримати Подарунок, виключно за умови, пред’явлення оригіналу свого паспорта, надання Організатору належним чином засвідченої копії свого паспорта, ідентифікаційного номера.

   7. Під Подарунком мається на увазі придбання переможцем Розіграшу товару за 1,00 (одну гривню 00 копійок) (в т.ч. ПДВ).

   8. Подарунок вручається Переможцю Акції виключно, за умови виконання Переможцем усіх умов участі в Акції, визначених цими Правилами.

   9. Подарунок поверненню не підлягає. 

   10. Результати визначення Переможця Акції є остаточними та оскарженню не підлягають. Організатор не бере участі у будь-яких спорах щодо Подарунку, в тому числі та не виключно, щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції та/або Переможцями.

   11. Організатор не здійснює повторне повідомлення Переможця про те, що він/вона перемогли в Розіграші.

   12. Учасник Акції, який буде визначений одним із Переможців Акції не має права передати / переуступити своє право третій особі. 

   13. Переможець самостійно несе витрати на проїзд до місця отримання Подарунка та інші витрати понесені Переможцем в зв’язку з отриманням Подарунка.

   14. Процедура визначення Переможця Розіграшу, який отримає Подарунок не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції.

   15. Нарахування та сплата податків у зв'язку з отриманням Подарунку, проводиться у відповідності до норм чинного законодавства України.

   16. Організатор не здійснює Переможцю жодних компенсацій у випадку, якщо Переможець відмовився від отримання Подарунку або не має можливості його отримати.

   17. Грошовий еквівалент Подарунка Переможцю не видається.

   18. У випадку, якщо Переможець відмовиться від отримання Подарунка або не виконає належним чином всі передбачені цими Правилами умови участі в Акції та умови отримання Подарунку та/або надав невірні, недостовірні дані, або не з’явився для отримання Подарунку у строки, передбачені пунктом 5.4., цих Правил - такий Переможець позбавляється права на отримання Подарунку та вважається що він/вона відмовились від отримання Подарунку.

   • ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

   1. Подарунковий фонд Акції становить:

  Набір EASY SET 3 M PEACOCK BLUE, оціночна вартість якого складає 2 199,00 (дві тисячі сто дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ (далі – Подарунок).

  1. Подарунковий фонд Акції обмежений та включає Подарунки у кількості та вартістю, визначеними в пункті 6.1. цих Правил.

   • ІНШЕ

   1. Інформація і матеріали, що розміщені на сайті, надані Організатором «як вони є», без гарантій, висловлених або припущених. Ні за яких обставин Організатор не несе відповідальності за шкоду, в т. ч. будь-які прямі, навмисні, випадкові, послідовні, штрафні або інші дії, що можуть бути наслідком можливості/ неможливості використання сайту або матеріалів, розміщених на ньому. Організатор не надає ніяких гарантій, в т.ч. гарантії того, що у роботі з Сайтом учасники захищені від вірусів або інших шкідливих елементів, ушкоджень та помилок.

   2. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, які стали причиною не можливості проведення Акції, у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

   3. Умови Акції «Розіграш набору EASY SET 3 M PEACOCK BLUE» надаються Організатором на умовах цих правил «як вони є», згідно з загальними правилами продажу товару.

   4. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

   5. Порушення Учасником Акції цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на участь в Акції. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації.

   6. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника Акції, в тому числі транспортних, телефонних, витрат на інтернет, які понесені учасником у зв’язку із його участю в Акції.

   7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, неврегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань, Організатор залишає за собою. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

   8. Робота з Сайтом та участь Учасника в Акції здійснюється тільки за добровільним бажанням Учасника Акції.

   9. Організатор залишає за собою право продовжувати термін Акції, достроково завершити Акцію та/або змінювати ці Правила Акції на власний розсуд.

   10. Виконавець не несе відповідальність за достовірність даних, зазначених Учасником Акції при реєстрації на Сайті, в тому числі контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти та їх актуальність).

   11. Учасник який бере участь у Акції, своєю участю підтверджує надання Організатору згоди на безкоштовне використання Організатором імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасника з рекламною метою Магазину “DECATHLON”, у тому числі право публікації імені та фотографії Учасника у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, розміщення на інтернет сайтах, розповсюдження рекламних матеріалів з фотографією, іменем Учасника та інформацією про Учасника без обмеження території і строків такого використання та Учасник підтверджує, що вище описане використання даних про Учасника не потребує будь-якої компенсації (оплати) зі сторони Виконавця або третіх осіб та є безкоштовним. 

   12. Учасник, який бере участь у Акції, своєю участю підтверджує надання Виконавцю згоди на використання Виконавцем такої інформації з маркетинговою, рекламною та/чи іншою метою, у відповідності до чинного законодавства України (в тому числі і право на передачу такої інформації третім особам), зокрема на безкоштовне, без обмеження території та строків використання даних/інформації Учасника/Переможця до яких в тому числі та не виключно відноситься: ім’я, прізвище, по батькові, фотографії, відео - інтерв’ю, з правом публікації, сповіщення зазначеної інформації, даних у засобах масової інформації, у друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю з представниками засобів масової інформації. Надання зазначеної в цьому пункті згоди є згодою в розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

   13. За будь-якою додатковою інформацією з приводу участі в Акції Учасники можуть звертатися за електронною адресою: [email protected].

   14. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

   15. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

    1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

    2. вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

    3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

   16. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

   17. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних Організатора, що є власністю Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

   18. Ці Правила затверджені Організатором Акції та діють протягом Періоду Акції.